Hledejte

Setkáni organizátorů sítě s papežem Setkáni organizátorů sítě s papežem  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Celosvětová síť modlitby s papežem, papežské dílo otevřené celé církvi

František 1. července schválil nové stanovy, jimiž se řídí papežská nadace svěřená Tovaryšstvu Ježíšovu, která se vyvinula z Apoštolátu modlitby a jenž každý měsíc uvádí "Papežovo video" s papežovými modlitebními úmysly a vytváří "Click To Pray", oficiální webovou platformu pro modlitbu. Došlo k začlenění Sekretariátu pro ekonomiku, který je odpovědný za konečné schválení rozpočtů a jmenování auditora.

Alessandro Di Bussolo - Vatican News

Nové stanovy vatikánské nadace "Celosvětová síť modlitby s papežem", schválené papežem Františkem 1. července letošního roku a dnes zveřejněné, potvrzují otevřenost univerzálnímu rozměru iniciativy zrozené z Tovaryšstva Ježíšova a vždy svěřené jezuitům, která ji dává do služeb každé konkrétní církve na světě. S ohledem na stanovy z roku 2020 se však do ní vkládá Sekretariát pro ekonomiku jako orgán odpovědný za konečné schvalování rozpočtů, a to jak preventivních, tak poradních, a za jmenování jediného auditora, což jsou úkoly, které byly dříve svěřeny Státnímu sekretariátu.

Iniciativa z roku 1844 pro formaci jezuitů

Celosvětová síť modlitby s papežem, připomínají stanovy, se vyvinula z původní iniciativy Apoštolátu modlitby, která se zrodila ve Francii v roce 1844 a jejímž autorem byl jezuita otec François-Xavier Gautrelet a která byla původně určena mladým jezuitům během počáteční formace. Rychle se rozrostl jako apoštolát modlitby za poslání církve, který tehdy oslovil asi 13 milionů členů v mnoha zemích. Později, v roce 1915, se zrodila "Eucharistická křížová výprava", dnes Eucharistické hnutí mládeže, jako její mládežnická sekce. V průběhu let a prostřednictvím různých stanov se Apoštolát modlitby stále více stával službou Svatého stolce blízkou modlitbě na úmysly Svatého otce (jak si to přáli zejména Lev XIII. a Pius XI.).

Vatikánská nadace se zrodila v roce 2020

V návaznosti na své předchůdce chtěl papež František, aby se tato služba Svatému otci skrze modlitbu stala papežským dílem, a založil chirografem ze 17. listopadu 2020 vatikánskou nadaci "Celosvětová síť modlitby s papežem". Jestliže tedy v minulosti byl Apoštolát modlitby vnímán jako poslání Svatého stolce svěřené Tovaryšstvu Ježíšovu, od té doby je jako Celosvětová síť modlitby s papežem nadále projekt svěřen jezuitům, ale otevřel se univerzálnímu rozměru a dal se do služby každé konkrétní církvi na světě. Koordinuje a oživuje toto duchovní hnutí v mnoha zemích a podporuje papežovo evangelizační poslání modlitbou za misii milosrdenství ve světě.

Síť přítomná v 89 zemích s 22 miliony katolíků

Jak zdůrazňují nové stanovy, nadace má za úkol koordinovat a animovat činnost po celém světě a je nyní přítomna v 89 zemích, kde je zapojena do sítě čítající více než 22 milionů katolíků. Země a diecéze, které přijímají modlitbu jako formu apoštolátu a zejména přijímají měsíční modlitební úmysly, které Svatý otec navrhuje církvi jako téma nebo obsah osobní nebo skupinové modlitby, a spolupracují tak s posláním církve dát se do služeb výzev lidstva. Novými modlitebními nástroji nyní jsou "Click To Pray", papežova oficiální internetová modlitební platforma, a "The Pope's Video", které vysílá papežovy měsíční modlitební úmysly.

Duchovní cesta, "Cesta srdce"

Síť, připomínají stanovy, "je otevřena všem katolíkům, kteří si přejí znovu probudit, obnovit a žít misionářský charakter, který vychází z jejich křtu. Jejím základem je spiritualita Ježíšova Srdce, která je výslovně vyjádřena v dokumentu Obnovy Apoštolátu modlitby s názvem "Cesta s Ježíšem v apoštolské disponibilitě" z prosince 2014. Proto navrhuje katolíkům duchovní cestu nazvanou "Cesta Srdce", aby ztotožnili své pocity a činy s Kristovým srdcem. Je to cesta, která v sobě integruje dva rozměry: soucit se světem a lidmi a společenství s posláním Syna.

Soucit s lidmi, boj proti lhostejnosti

V prvním případě lidé, kteří přijímají a modlí se na papežovy úmysly, které vyjadřují výzvy lidstvu a poslání církve, jak uvádějí stanovy, "otevírají svůj pohled a své srdce potřebám světa, činí svými radosti a naděje, bolesti a utrpení lidstva a církve a inspirují se ke konání skutků duchovního a tělesného milosrdenství". Žijí tak duchovní cestu, která jim umožňuje vymanit se z "globalizace lhostejnosti" a otevřít se soucitu se světem. V druhém rozměru se prostřednictvím duchovní cesty oživované tímto projektem "znovu probouzí misionářské povolání pokřtěného, které mu umožňuje spolupracovat v každodenním životě na poslání, jež Otec svěřil svému Synu".

Nadace vedená papežem prostřednictvím Státního sekretariátu

V části o řídících orgánech sítě stanovy potvrzují, že nadace podléhá přímo papeži, "který ji řídí prostřednictvím Státního sekretariátu, s přihlédnutím k historickému svěření apoštolátu již od počátku Tovaryšstvu Ježíšovu". Její správní radě předsedá mezinárodní ředitel, "který bude pokud možno členem Tovaryšstva Ježíšova, navržený generálním představeným jezuitů téhož Tovaryšstva Ježíšova" a jmenovaný papežem na pět let s možností obnovení. Rada se dále skládá ze zástupce Státního sekretariátu a tří členů navržených generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova, kteří jsou jmenováni Státním sekretářem na dobu pěti let a mohou být potvrzeni ve funkci.


 

8. července 2024, 12:01