Hledejte

Papež František s vedením a studenty Papežské církevní akademie Papež František s vedením a studenty Papežské církevní akademie  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

František k budoucím papežským diplomatům: Podporovat dialog a bránit oběti války

Při audienci pro třicet pět studentů Papežské církevní akademie papež znovu vyzval k „výchově budoucích diplomatů Svatého stolce, kteří by byli nablízku Božímu lidu“, zejména ve vzdálených misijních zemích, což je „mocný protijed proti duchovnímu zesvětštění“. Vzhledem k „světové válce vedené po částech“ papež připomněl práci mnoha nunciů v konfliktních zónách, kteří povzbuzují dialog mezi soupeři a brání oběti.

L'Osservatore Romano

Papež František se dnes, v pátek 7. června, setkal s pětatřiceti studenty Papežské církevní akademie, instituce, která již více než tři století připravuje diplomaty Svatého stolce. Spolu s kněžími přišli předseda této akademie, arcibiskup Salvatore Pennacchio, její ekonom a studijní prefekt monsignor Gabriel Viola a spirituál, jezuita Orlando Torres.

Záběr z audience
Záběr z audience

Výchova budoucích diplomatů k blízkosti Božímu lidu

Při představování celé komunity se předseda akademie zvlášť věnoval čtrnácti studentům, kteří se po absolvování akademických kurzů chystají v následujících měsících odjet na misijní rok. Poté, co si papež vyslechl jejich určení, připomněl smysl své žádosti, kterou před čtyřmi lety vyslovil tehdejšímu prezidentovi akademie arcibiskupovi Josephu Marinovi: vychovávat budoucí diplomaty Svatého stolce tak, aby byli nablízku Božímu lidu, zejména v nejvzdálenějších misijních zemích. Kromě toho, že misijní činnost oživí jejich pastýřská srdce, bude též mocným protijedem proti duchovnímu zesvětštění, kterému je diplomatická služba může vystavit. František pak všem studentům, ale zejména odcházejícím misionářům doporučil, aby si s sebou vzali ke čtení a rozjímání apoštolskou exhortaci Evangelii nuntiandi jeho předchůdce svatého Pavla VI, která je stále aktuální.

Záběr z audience
Záběr z audience

Podpora dialogu mezi válčícími stranami a obrana obětí

V průběhu rozhovoru, podníceného některými dotazy studentů, se František podělil o to, jaké jsou vlastnosti diplomata, který je povolán zastupovat ho u místních církví a v rodině národů: vedle blízkosti, o níž se hovořilo na začátku setkání, je to i obezřetnost, kterou vyžaduje práce, jež je stejně potřebná jako obtížná, vždy doprovázená zbožností, tedy intenzivním vztahem k Bohu. Mezi probíranými tématy nemohla chybět zmínka o kontextu „světové války rozdělené na části“, kterou prožíváme i v Evropě. Papež připomněl práci mnoha apoštolských nunciů v konfliktních oblastech, kteří se snaží podporovat dialog mezi znepřátelenými stranami a bránit oběti války podle zásad humanitárního práva. Následné otázky umožnily Svatému otci vrátit se k dovednostem, které by si budoucí papežští diplomaté měli vypěstovat během let své přípravy v Římě.

Záběr z audience
Záběr z audience

Kněží, kteří věřícím vše odpouštějí

Nakonec František, vycházeje z dnešní slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, vyzval studenty Papežské církevní akademie, aby byli kněžími, kteří vše odpouštějí věřícím, kteří k nim přicházejí ve svátosti smíření. Požádal je, aby se v budoucnu jako apoštolští nunciové zítra stali milosrdnými pastýři. Poté, co papež požádal, aby na něj bylo pamatováno v modlitbě, zakončil setkání požehnáním a postupným pozdravením všech přítomných.

Záběr z audience
Záběr z audience
7. června 2024, 16:09