Hledejte

Mše svatá  slavnosti Božího Těla 2021 Mše svatá slavnosti Božího Těla 2021  (Vatican Media)

Papež: Eucharistie, Boží odpověď na hluboký hlad lidského srdce

V příspěvku na síti X František připomíná slavnost Božího těla, která se ve Vatikánu slaví dnes, 30. května. Dne 2. června bude papež předsedat mši v katedrále svatého Jana Lateránského.

Vatican News

„Eucharistie je Boží odpovědí na nejhlubší hlad lidského srdce, na hlad po pravém životě: v ní je Kristus sám skutečně uprostřed nás, aby nás živil, utěšoval a podporoval na naší cestě.“ Papež František prostřednictvím svého účtu @Pontifex v devíti jazycích a s miliony sledujících na sociální síti X připomíná slavnost Božího těla, která se ve Vatikánu a také v dalších zemích slaví dnes, 30. května.

Na ploše jednoho příspěvku papež vyzdvihuje nekonečnou hodnotu eucharistie jako přímé komunikace mezi Bohem a člověkem a spojuje ji s pojmem hladu. Již ve své homilii na svátek Božího těla v roce 2020 u svatého Petra papež zdůraznil, že eucharistie „nás pozvedá z našeho pohodlného usedlého života, připomíná nám, že nejsme jen ústa, která mají nasytit, ale jsme také jeho rukama, abychom nasytili své bližní. Nyní je naléhavé, abychom se postarali o ty, kdo hladoví po jídle a důstojnosti, o ty, kdo nepracují a bojují o přežití. A to konkrétním způsobem, protože konkrétní je i chléb, který nám dává Ježíš“. „Potřebujeme skutečnou blízkost, potřebujeme skutečné řetězy solidarity,“ dodal František, „Ježíš se nám v eucharistii činí blízkým: nenechávejme ty, kteří jsou nám blízcí, samotné!“.

Oslavy z předchozích let

Hlad, ale i žízeň: v homilii z roku 2021 papež zdůraznil, že „ke slavení eucharistie je třeba především rozpoznat svou žízeň po Bohu: cítit, že ho potřebujeme, toužit po jeho přítomnosti a jeho lásce, uvědomovat si, že sami to nezvládneme, ale potřebujeme Pokrm a Nápoj věčného života, aby nás na naší cestě podržel. Drama dnešní doby spočívá v tom, že tato žízeň byla často uhašena,“ poznamenává římský biskup, “otázky o Bohu vyhasly, touha po něm vyprchala, hledači Boha jsou stále vzácnější. Bůh nás už nepřitahuje, protože už necítíme svou hlubokou žízeň. Ale jen tam, kde je muž nebo žena se džbánem pro vodu - vzpomeňme například na Samaritánku -, se Pán může zjevit jako ten, kdo dává nový život, kdo živí naše sny a touhy spolehlivou nadějí, přítomností lásky, která dává smysl a směr naší pozemské pouti.“

„Naše eucharistická adorace nachází své potvrzení, když se staráme o své bližní, jako to dělá Ježíš: kolem nás je hlad po jídle, ale také po společnosti, útěše, přátelství, dobré náladě, pozornosti,“ zdůraznil František během katecheze Anděl Páně 2022 na Svatopetrském náměstí. „Existuje hlad po evangelizaci. Tu nacházíme v eucharistickém chlebu: Kristovu pozornost k našim potřebám a výzvu k tomu, abychom totéž činili vůči lidem kolem nás. Musíme jíst a dávat najíst“.

Mše svatá 2. června u svatého Jana Lateránského

Papež František bude 2. června v 17 hodin slavit mši svatou Božího Těla v katedrále svatého Jana Lateránského, po níž bude následovat tradiční procesí po Via Merulana do Santa Maria Maggiore a eucharistické požehnání. Argentinský papež tak naváže na tradici, kterou zahájil Jan Pavel II. a v níž pokračoval Benedikt XVI., kdy se papež průvodu zúčastnil na oltářním voze s monstrancí, a který následoval v roce 2013, tedy v roce jeho zvolení.  

V letech 2014, 2015 a 2016 se František průvodu neúčastnil, ale sloužil mši svatou a poté udělil eucharistické požehnání v kostele Panny Marie Větší. V roce 2017 se papež rozhodl místo toho slavit Boží Tělo v neděli, aby podpořil větší účast věřících. V roce 2018 došlo ke změně místa a obnovení praxe, která jako by se vracela k Pavlu VI, který slavnost od roku 1965 několikrát slavil v nových a okrajových čtvrtích Říma. Toho roku se totiž papežova slavnost konala v Ostii, na náměstí před farností Santa Monica.

V roce 2019 František místo toho slavil Tělo Páně, opět v neděli, na nádvoří kostela Santa Maria Consolatrice v Casal Bertone, v oblasti spojené s historií bombardování hlavního města během druhé světové války. V letech 2020 a 2021, v době pandemie Covid-19, byla mše sloužena (stále v neděli) v bazilice svatého Petra. Naproti tomu v roce 2022, kdy se zotavoval z hospitalizace v Gemelli, a v roce 2023 kvůli omezením daným bolestmi kolena papež nepředsedal žádné liturgii.  

30. května 2024, 14:07