Hledejte

Papež hovoří s mladými lidmi v římské farnosti v rámci Školy modlitby Papež hovoří s mladými lidmi v římské farnosti v rámci Školy modlitby 

Papež se setkal s dětmi a mladými lidmi v rámci předjubilejní „Školy modlitby”

Papež František se v pátek 24. května odpoledne vydal do římské farnosti sv. Bernadetty Soubirous, kde se setkal se zhruba osmdesáti dětmi a mladými lidmi v rámci druhé etapy tzv. „Školy modlitby“, probíhající v Roce modlitby, který papež vyhlásil jako přípravu na jubilejní rok.

Jana Gruberová – Vatican News

Jednalo se již o druhé setkání tohoto druhu – poprvé se papež změnil v katechetu dne 11. dubna v jiné římské farnosti (sv. Jana Marii Vianney) v rámci odpoledne věnovaného modlitbě díkůvzdání, jehož se zúčastnilo asi dvě stě dětí připravujících se na první svaté přijímání ze zmíněné římské farnosti.

Tentokrát se římský biskup dostavil na týdenní setkání společenství mladých lidí v římské farnosti nacházející se ve čvrti Colli Aniene, jehož se účastnili také mnozí katechetové, animátoři farní oratoře a skauti.

Příjezd do římské farnosti
Příjezd do římské farnosti

Ptát se Boha v modlitbě na duchovní povolání

Mladí lidé položili Svatému otci několik otázek – například Tizián se ptal, jak rozpoznat své duchovní povolání. „Každý si musí tuto otázku položit, protože Bůh má s každým z nás svůj vlastní plán. Každý se má snažit pochopit, co od něj Bůh žádá, a nepřestat se ho na to dotazovat…“ Papež poté zavzpomínal na svá mladá léta, jak jako mladý pracující zvažoval svůj vstup do semináře. „Ptejte se Pána v modlitbě: co ode mne chceš?“, doporučil.

Setkání s mladými lidmi
Setkání s mladými lidmi

Neuvíznout v životních labyrintech

Poté papež mladým lidem poradil, aby pěstovali přátelství a nekráčeli životem osamoceně: „Někdy můžeme zabloudit ve spleti životních cest – zásadním východiskem z takovýchto temných chvílí je přítomnost druhých lidí. Pokud putujeme sami, můžeme ztratit směr. Důležité je o své situaci s někým hovořit.“

Dialog s mladými lidmi
Dialog s mladými lidmi

Důležité je následovat nějaký ideál

Jednomu mladíkovi, který vyznal, že nevěří v Boha, papež připomněl důležitost hledání, životní pouti: „Pokud někdo nevěří, nelze jej odsoudit. Důležité je být na cestě. Jestliže potkám mladého člověka, který se nepohybuje vpřed, už se v životě usadil a nelíbí se mu pohyb, považuji to za něco špatného. Když ale vidím, že jiný mladý člověk se s vnitřním neklidem ubírá vpřed, pak klobouk dolů! Jdi za nějakým ideálem!“

Setkání s mladými lidmi
Setkání s mladými lidmi

Hodnoty církve jsou hodnotami evangelia, nikoli takzvaně katolické společnosti

V rozhovoru s jedním mladým manželským párem papež vyjádřil znepokojení nad nízkou porodností v Itálii a poukázal na důležitost plodnosti, která je vždy poselstvím veliké naděje. A konečně poznamenal, že církev se musí zbavit veškeré světskosti, aby byla věrohodná. „Hodnoty církve jsou hodnotami evangelia, nikoli hodnoty společnosti, která se považuje za katolickou“. V závěru papež přítomným rozdal brožurku s bulou vyhlašující jubilejní rok a poděkoval jim za jejich ryzí víru: „Buďte nadále autentičtí a vždy hledejte cestu života. Riskujte za život a mějte vysoké ideály!“.

Společné foto
Společné foto
25. května 2024, 12:05