Hledejte

Papež hovoří s kněžími při návštěvě římské farnosti San Giuseppe al Trionfale Papež hovoří s kněžími při návštěvě římské farnosti San Giuseppe al Trionfale 

Papež pokračuje v setkáních s římskými kněžími – doporučil vlídnost a práci v terénu

V úterý 14. května se papež František vydal do farnosti San Giuseppe al Trionfale, aby se setkal s přibližně sedmdesáti kněžími římské diecéze s více než čtyřicetiletou kněžskou službou.

Vatican News

Po příjezdu do farnosti v západní části Říma papež František pozdravil lidi, kteří na něj čekali u vchodu do kostela, a poté prošel chrámovou lodí až do farního sálu, kde se setkání konalo.

Papežův příjezd do farnosti
Papežův příjezd do farnosti

Staří kněží jsou svědci paměti

Po společně pronesené modlitbě a pozdravu biskupa Di Tolveho, delegáta římské diecéze pro péči o jáhny, klérus a řeholní život, papež František adresoval přítomným několik slov, poděkoval jim za přijetí a vyzval je, aby byli „svědky paměti“, která se musí spojit s odvahou mládí a společně jít vpřed.

Setkání s kněžími
Setkání s kněžími

Když lidé vidí vlídnost pastýře, přicházejí blíž

V průběhu soukromého rozhovoru přítomných kněží s papežem se probírala pastorační témata, angažovanost v římské diecézi a ve farnostech, přičemž papež zdůraznil hodnotu farářské a kněžské práce v městských ulicích a důležitost vlídnosti při vedení stádce: „Když lidé vidí vlídnost pastýře, přicházejí blíž“. Dialog se také dotkl vstřícnosti k lidem a jejich přijetí, svátosti smíření, naslouchání a odpuštění a zapojení farářů v diecézních svatyních.

Dialog s kněžími v římské farnosti
Dialog s kněžími v římské farnosti

Prarodiče mají zůstat v rodině

A došlo i na některé těžkosti starších kněží: osamělost po letech života mezi lidmi, snaha vyrovnat se se změnami, hořkost, kterou je někdy třeba překonat modlitbou, vzpomínkou na Boží lásku a vědomím synovství k Matce Boží. Papež František při několika příležitostech zdůraznil hodnotu vztahu mezi starými a mladými kněžími: „Ať diskutují, to je život, a jdou společně kupředu“, protože, jak dodal, „prarodiče musí zůstat v rodině“.

Dialog s kněžími v římské farnosti
Dialog s kněžími v římské farnosti

Nepoddávejte se únavě

Na závěr téměř dvouhodinového rozhovoru papež František poděkoval za dialog a vyzval přítomné, aby nepropadali únavě, modlili se a doprovázeli jednotlivé církve.

Poté, co papež jednotlivě pozdravil kněze, kteří za sebou mají čtyři desetiletí kněžské služby, zastavil se v kostele s přibližně sedmdesáti dětmi připravujícími se na první svaté přijímání, stovkou dětí z nedaleké školy svatého Josefa a skupinou asi stovky věřících. Ve večerních hodinách odjel zpět do Vatikánu.

Setkání s dětmi v římské farnosti
Setkání s dětmi v římské farnosti
15. května 2024, 10:38