Hledejte

Papež František Papež František  

Papež píše na Katholikentag: široký dialog k řešení světových problémů

V poselství ke 103. Katolickému dni, který se koná v německém Erfurtu pod mottem „Člověk míru má budoucnost“, František zdůrazňuje, že mnohé dnešní morální, sociální, ekonomické a politické krize jsou vzájemně propojené a dotýkají se celého lidstva: je třeba je řešit „na všech úrovních společenského, ekonomického a politického života“ a usilovat o to, aby ti poslední „měli lepší životní podmínky“.

Tiziana Campisi - Vatikán

„Je třeba konverze, účinné nové orientace“, protože „mnohé morální, sociální, ekonomické a politické krize, kterými procházíme, jsou vzájemně propojeny“, a proto „péče o přírodu, spravedlnost vůči chudým, angažovanost ve společnosti, ochrana života a rodiny, obrana důstojnosti každého lidského života, jakož i vnější a vnitřní mír jdou ruku v ruce“, píše papež František ve svém poselství ke 103. Katolickému dni (Deutscher Katholikentag), který probíhá v německém Erfurtu pod heslem „Člověk míru má budoucnost“, a poukazuje na to, že „problémy se týkají všech a lze je řešit jen společně“, a proto je třeba „širokého dialogu, pokud možno s mnoha hlasy na všech úrovních společenského, hospodářského a politického života“. Podle Františka právě mnoho příležitostí k diskusi, které nabízí Katholikentag „s tolika vysokými představiteli společenského života, nabízí v tomto ohledu dobrou příležitost“.

Obrátit se k Bohu a obrátit se k druhým

Křesťané jsou povoláni pokračovat v Ježíšově poslání, jehož cílem je přimět člověka, aby se obrátil zpět k Bohu, obnovil a uzdravil svůj „vztah k bratrům a sestrám, ke stvoření a v neposlední řadě také k sobě samému“, zdůraznil papež a upřesnil, že pokud se „počáteční jednota a harmonie, které Bůh zamýšlel pro celé stvoření, ‚vymkly kontrole‘, je to zapříčiněno tím, že člověk ‚Bohu nedůvěřuje, nedělá to, co se Bohu líbí, „ale jde svou vlastní cestou“, „nepoužívá již stvoření podle Stvořitelových záměrů, ale zneužívá je a špatně s ním zachází pro své sobecké ambice po moci a zisku“, Kristus naopak „pojmenoval nespravedlnost a odsoudil nerovnosti“ a „aby znovu nastolil Boží řád“, často „převrátil logiku a řád lidských hodnot“, a tím přinesl mír.

Snaha dát hlas neslyšeným

Na kříži „se na násilí neodpovídalo násilím, na smrt se neodpovídalo jazykem smrti“, zdůrazňuje František a vysvětluje, že - jak řekl v ranní meditaci 7. září 2013 v Domě sv. Marty - „v tichu kříže utichá rachot zbraní a promlouvá jazyk smíření, odpuštění, dialogu, míru“. Ježíš „dává lidem novou naději, budoucnost v těžkých časech“, těm, kteří „byli odsunuti na okraj společnosti, nemocným, těm, kteří se zmítají v hříchu“, dodává papež, který věřící vybízí, aby posledním „dali novou důstojnost, aby tak pocítili“, že nejsou sami. „Chceme se však také angažovat ve veřejném životě a v politice,“ pokračuje papež, „aby měli lepší životní podmínky, a především abychom dali hlas těm, kteří nejsou slyšet“. František rovněž vyzdvihuje, že „bez spravedlnosti nemůže být mír“, a poznamenává, že v Evropě a „také v jiných částech světa se v současné době zdají být ohrožena základní lidská práva: kvůli rostoucímu antisemitismu, rasismu a dalším ideologiím, které směřují k extremismu a násilí“.

Modlitba může přinést pokojnou změnu

Závěrem papež zdůraznil, že Den katolíků je také „místem ekumenického setkání a mezináboženského dialogu“ a že k „budování mírové budoucnosti“ je zapotřebí „spolupráce všech lidí dobré vůle“. V této souvislosti připomněl silné společné svědectví křesťanů nabídnuté v roce 1989, kdy v Erfurtu v kostele svatého Vavřince a v evangelickém kostele Kazatelů zazněly modlitby za mír, což byl „zázrak pokojné změny iniciovaný modlícími se lidmi“, který ukázal, „čeho je modlitba schopna“. „Člověk míru má budoucnost. Tato jistota je pro nás varováním a povzbuzením,“ uzavřel František, který vyzval účastníky setkání, aby se modlili jeden za druhého a ‚za mír‘, a vyjádřil naději, že Katholikentag bude velkým duchovním obohacením.

Katholikentag probíhá letos v Erfurtu
Katholikentag probíhá letos v Erfurtu
29. května 2024, 18:05