Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto  (©yupachingping - stock.adobe.com)

Papež: Obchodování s lidmi je plodem válek a sociálních nerovností

V poselství zaslaném hnutí Talitha Kum, které se v minulých dnech sešlo na druhém valném shromáždění, František znovu zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti tomuto kriminálnímu jevu, "který nikoho nerespektuje a nikomu nehledí do tváře a zaručuje velké zisky lidem bez morálních skrupulí".

Francesca Sabatinelli - Vatican News

Války, klimatické změny či sociální a ekonomické rozdíly stojí u zrodu obchodování s lidmi, "jedné z nejstrašnějších pohrom naší doby", říká František, který v poselství k účastníkům druhého valného shromáždění Talitha Kum, které včera skončilo v Sacrofanu nedaleko od Říma, poukazuje na nutnost bojovat proti tomuto "systémovému" zlu "systematickým přístupem na mnoha úrovních".

"Obchodování s lidmi je systémové zlo."

Nerovnost a zranitelnost

Papež vyslovil uznání práci Mezinárodní sítě zasvěceného života proti obchodování s lidmi, která již 15 let pracuje po boku obětí, přeživších a ohrožených osob, a poukázal na konflikty, velké nerovnosti a dokonce i měnící se klima jako na původce tohoto strašlivého jevu, který "využívá zranitelnosti lidí nucených migrovat a stavu nerovnosti, v němž se nacházejí zejména ženy a dívky".

"Obchodování s lidmi se nikomu nedívá do tváře a zaručuje velké zisky lidem bez morálních skrupulí."

Obchodování s lidmi se neustále vyvíjí

František vyzval Talithu Kum, aby pokračovalo v cestě po boku obětí, naslouchalo jim, pomáhalo jim reagovat a zároveň podnikalo kroky proti obchodování s lidmi, "činnosti, která nikoho nerespektuje a nehledí mu do tváře a zaručuje velké zisky lidem bez morálních skrupulí". Obchodování s lidmi se také "neustále vyvíjí a vždy nachází nové cesty, jak se rozvíjet, jako tomu bylo v průběhu pandemie".

"Abychom byli v boji proti tomuto odpornému kriminálnímu jevu skutečně účinní, je třeba být společenstvím."

Výzva vládám a institucím

K odstranění obchodování s lidmi je proto "nutné být společenstvím", jak naznačuje téma shromáždění, které papež připomíná ve svém poselství: "Společně na cestě k ukončení obchodování s lidmi: soucit v akci pro transformaci". Poslání, které Talitha Kum v průběhu let plní vedek tomu, že se stává "kapilární a globální sítí", která má kořeny "v místních církvích" a potvrzuje, že je referenčním bodem pro oběti, jejich rodiny a nejzranitelnější komunity. Tato akce se postupem času stala také "silnou výzvou k odpovědnosti pro národní a místní vlády a instituce". Papežovo doporučení zní: pokračovat v cestě prevence a péče a "splétat dohromady mnoho cenných vztahů, které jsou nezbytné pro boj s obchodováním s lidmi a jeho potírání".

23. května 2024, 14:31