Hledejte

Papež na konferenci o podpoře rodiny: „Lidský život není problém, je to dar“

„Otázka porodnosti mi velmi leží na srdci“, těmito slovy zahájil papež svůj projev na čtvrtém ročníku italské konference o rodinné politice (tzv. Generálních stavů porodnosti), který probíhá v Římě. 'Realismus, prozíravost a odvaha' patřila mezi klíčová slova jeho projevu.

Vatican News

„V minulosti nebyla nouze o studie a teorie, které varovaly před počtem obyvatel Země, protože narození příliš mnoha dětí prý způsobí ekonomickou nerovnováhu, nedostatek zdrojů a znečištění“, argumentoval František: „Vždy mě zaráželo, jak tyto teze, dnes již zastaralé a dávno překonané, hovořily o lidech, jako by to byly problémy. Lidský život však není problém, je to dar“, vyzdvihl papež a upozornil: „Příčinou znečištění a hladu ve světě nejsou narozené děti, ale rozhodnutí těch, kteří myslí jen na sebe, blouznění slepého a bezuzdného materialismu, konzumerismu, který jako zlý virus rozežírá existenci lidí a společnosti v samých kořenech“.

Domovy jsou plné věcí, ale chybí v nich děti  

„Problém není v tom, kolik nás je na světě, ale v tom, jaký svět budujeme; nikoliv děti, ale sobectví vytváří nespravedlnosti a struktury hříchu, až do té míry, že splétá nezdravé vzájemné závislosti mezi sociálními, ekonomickými a politickými systémy. Sobectví nás ohlušuje jak vůči hlasu Boha, který miluje jako první a učí nás milovat, tak vůči hlasu našich bratří a sester, kteří jsou vedle nás“. Papež František varoval před tímto sobectvím: „Znecitlivuje srdce, nutí nás žít z věcí, aniž bychom už chápali, k čemu; podněcuje nás k tomu, abychom měli mnoho statků, aniž bychom už uměli konat dobro. A domovy se plní věcmi, ale nikoli dětmi, stávají se velmi smutnými místy“. „Pejsků a kočiček není nedostatek, ti nechybí, je nedostatek dětí“, dodal papež spatra.

Papež na čtvrtém ročníku italské konference o rodinné politice
Papež na čtvrtém ročníku italské konference o rodinné politice

Zásadní a účinná rozhodnutí ve prospěch rodiny

„Na institucionální úrovni je naléhavě zapotřebí účinných politik, odvážných, konkrétních a dlouhodobých rozhodnutí, která by zasévala dnes, aby děti mohly sklízet zítra“, pokračoval papež, který označil „prozíravost“ za jedno z klíčových slov k „obratu“ v otázce denatility. „Je zapotřebí většího nasazení všech vlád, aby mladé generace měly vytvořeny podmínky k tomu, aby mohly uskutečnit své legitimní sny. Jde o to, aby se uskutečnila závážná a účinná rozhodnutí ve prospěch rodiny“. Papežovy příklady takových opatření jsou konkrétní: „Umožnit matce, aby nemusela volit mezi prací a péčí o dítě; nebo osvobodit řadu mladých párů od zátěže nejistoty v zaměstnání a nemožnosti pořídit si bydlení“. Podle Františka je navíc „důležité podporovat na společenské úrovni kulturu štědrosti a mezigenerační solidarity, přehodnotit zvyky a životní styl, zříci se toho, co je zbytečné, abychom dali nejmladším naději na zítřek, jak je tomu v tolika rodinách“. Jak dodal, „nezapomínejme, že budoucnost dětí a vnoučat se buduje také s bolavými zády letité dřiny a se skrytými oběťmi rodičů a prarodičů, v jejichž objetí je tichý a nenápadný dar celoživotní práce. A na druhé straně uznání a vděčnost vůči nim ze strany těch, kteří vyrůstají, jsou zdravou odpovědí, která jako voda spojená s cementem činí společnost pevnou a silnou. To jsou hodnoty, které je třeba udržovat, to je kultura, kterou je třeba šířit, chceme-li mít zítřek“.

Papež na čtvrtém ročníku italské konference o rodinné politice
Papež na čtvrtém ročníku italské konference o rodinné politice

Itálie a Evropa stárnou, největší příjmy přinášejí továrny na zbraně a antikoncepci

„Počet narozených dětí je prvním ukazatelem naděje národa. Bez dětí a mladých lidí ztrácí země touhu po budoucnosti“, vyzdvihl dále papež Františe ve své promluvě a upozornil na stárnutí Itálie i celé Evropy: „Starý kontinent se stále více mění v unavený a rezignovaný kontinent, který je tak zaneprázdněn vymítáním samoty a úzkosti, že už neumí  zakusit pravou krásu života v civlizaci, založené na daru“. Jak spatra poznamenal: „Existuje určitý údaj, který mi sdělil jeden odborník na demografii. Právě teď jsou investicemi, které přinášejí největší příjmy, továrny na zbraně a antikoncepci: první ničí život, druhá mu brání. Toto jsou investice, které přinášejí největší příjmy, což je zlé“.

Papež na prorodinné konferenci
Papež na prorodinné konferenci

K mladým lidem: „Nesmiřujte se se scénářem, který už napsali jiní“

„Odvahu“. To je slovo, které papež adresoval mladým lide. „Vím, že mnohým z vás se budoucnost může zdát znepokojivá a že není snadné udržet si naději vprostřed denatality, válek, pandemií a klimatických změn“, přiznal František. „Ale nevzdávejte se, mějte důvěru, protože zítřek není něco neodvratného: vytváříme ho společně a v tomto „společně“ nacházíme především Boha. Je to On, kdo nás v evangeliu učí ono „ale já vám říkám“, které mění věci: ono „ale“, které připravuje vybočení ze schématu, zlom. Učiňme toto 'ale' svým vlastním, my všichni, tady a teď. Nepřisvojujme si scénář, který už napsali jiní, vydejme se na cestu zvratu, a to i za cenu, že půjdeme proti proudu!“

Papež na prorodinné konferenci
Papež na prorodinné konferenci

Odpis seniorů je kulturní sebevražda

„Budoucnost se nevytváří jen tím, že se rodí děti: chybí další velmi důležitá část: prarodiče“, řekl papež na závěr a poukázal na „skrývání prarodičů, jejich posílání do domova důchodců“. Osamělost a zavržení seniorů znamená kulturní sebevraždu, zdůraznil František: „Budoucnost tvoří mladí a staří společně: odvaha a paměť společně. Prosím, když mluvíme o porodnosti, která je budoucností, mluvme také o seniorech, kteří nejsou jen minulostí, ale rovněž pomáhají budoucnosti“.

 

10. května 2024, 13:44