Hledejte

Papež František na nedávné fotografii Papež František na nedávné fotografii  (ANSA)

"Šťastné jmeniny!", přání papeži ke svátku svatého Jiří

V Santa Martě nebo i sociálních sítích modlitby a projevy náklonnosti a vděčnosti papeži Františkovi alias Jorge Mario Bergogliovi v den liturgické památky mučedníka, jehož jméno nese.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

"Šťastné jmeniny, papeži Františku!"

V těchto hodinách se množí přání z celého světa argentinskému papeži, narozenému jako Jorge Mario Bergoglio, v den liturgické památky světce, jehož jméno nese: Jiřího, křesťanského mučedníka narozeného v Kappadokii, který podle některých pramenů zemřel v roce 303 n. l. ve starověké Liddě v Izraeli, protože nezapřel svou víru během protikřesťanského pronásledování, které rozpoutal římský císař Dioklecián. Jak uvedl sám František v dubnu 2016 v článku 50 Všeobecných předpisů Římské kurie, dnešní den je ve Vatikánu státním svátkem. Mnoho lidí posílá přání do Domu svaté Marty a také mimo něj, zejména ve virtuálním světě, na sociálních sítích, řada lidí vyjadřuje pocity náklonnosti a vděčnosti nebo ujišťuje o modlitbách za papeže: "Kéž Vás Bůh ochraňuje!".

Mattarellovo poselství

K zástupu přání se připojil také italský prezident Sergio Mattarella, který papeži Františkovi zaslal poselství, v němž mu předává "nejvroucnější a nejupřímnější blahopřání italského lidu i svá osobní spolu s láskyplným přáním zdraví a spokojenosti pro jeho osobu". "Jak jste nedávno prohlásil, 'nikdo nesmí ohrožovat existenci druhých'," píše prezident a opakuje tak papežova slova, která pronesl v jedné z nedávných modliteb Anděl Páně v souvislosti s válkou na Blízkém východě. "Dokonce i toto základní pravidlo, tato 'minimální úroveň' lidského soužití, je zpochybňováno v dramatickém kontextu mezinárodní a zejména blízkovýchodní konstelace poznamenané násilím, kontrasty a impulsy pomsty," zdůraznil Mattarella.

"Vaše výzvy k ochraně nevyhnutelných pout bratrství, jsou výzvy, které nepřestávají zpochybňovat svědomí milionů žen a mužů na všech kontinentech a které představují úrodné sémě spravedlnosti a míru pro věřící i nevěřící," pokračoval ve svém poselství. Na svátek svatého Jiří pak italský prezident papeži obnovil "projevy blízkosti italského lidu a mé nejvyšší úcty k jeho vznešenému apoštolskému poslání".

Oslavy v minulých letech

V minulých letech oslavil papež František tento den různými iniciativami: Od mše svaté v Paulínské kapli s kardinály v roce 2013, tedy v prvním roce svého pontifikátu, přes distribuci přibližně 5 000 zmrzlin v roce 2018 prostřednictvím Apoštolské elemosinerie do jídelen v Římě a okolí, kde se stravují ti nejpotřebnější, až po zaslání několika respirátorů v roce 2020, tedy v roce pandemie Covid-19, do některých nemocnic ve Španělsku, Rumunsku a Itálii zvláště postižených šířením viru, prostřednictvím kardinála almužníka Konrada Krajewského.

Drama Covidu charakterizovalo svátek svatého Jiří v roce 2021, kdy se papež rozhodl oslavit své jmeniny nečekanou návštěvou, aby pozdravil asi 600 chudých a bezdomovců, které přijala a kterým pomáhala některá římská sdružení a Misionáři milosrdenství a kteří čekali na dávku vakcíny v Aule Pavla VI, jež se od ledna toho roku stala malou ambulancí. Po přivítání všech přítomných papež přistoupil k velkému pultu, kde byly rozmístěny balíčky se sušenkami, občerstvením a ovocnými šťávami, a rozdělil se o obrovské čokoládové vajíčko, které v souladu s tehdejšími zdravotními předpisy všem rozdávali dobrovolníci.

23. dubna 2024, 14:44