Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto

Den Země: Papež František vyzývá k odpovědnosti za náš společný domov

Na Světový den Země 2024 papež František připomněl naši povinnost chránit planetu a zajistit mír.

Lisa Zengarini - Vatican News

Když si svět v pondělí 22. dubna připomínal Den Země, papež František znovu naléhavě vyzval k odvážnému jednání za náš společný domov a za světový mír.

Mezinárodní den Země byl vyhlášen v roce 1970 s cílem zvýšit povědomí o kritických environmentálních problémech, kterým naše planeta čelí, a mobilizovat úsilí o jejich řešení.

Tento den je příležitostí pro jednotlivce, komunity, organizace a vlády, aby se spojili a zapojili se do aktivit zaměřených na obnovu a ozdravení ekosystémů, boj proti klimatickým změnám a zachování biologické rozmanitosti, a zachovali tak planetu pro budoucí generace.

Svět nedělá dost

Papež František ve svém příspěvku na sociální síti X (dříve známé jako Twitter) poznamenal, že jeho generace odkázala pozdějším generacím mnoho peněžního bohatství, ale pro ochranu planety udělala málo.

Vyjádřil se také k souvislosti mezi současnými ekologickými problémy a mnoha konflikty, které zuří po celém světě.

"Naše generace zanechala mnoho bohatství, ale nedokázali jsme ochránit planetu a nechráníme mír. Jsme povoláni stát se řemeslníky a správci našeho společného domova, Země, která se propadá do zkázy". #EarthDay

Papežův příspěvek je ozvěnou jeho slov z encykliky Laudato si' z roku 2015 o péči o náš společný domov a její výzvy jednotlivcům, společenstvím i vládám, aby pečovali o přírodu.

Den Země 2024: Za svět bez plastů

Den Země má každý rok specifické téma, které má upozornit svět na naléhavé problémy životního prostředí. Letošní 54. ročník se pod heslem "Planeta vs. plasty" zaměřuje na znečištění plasty a na naléhavou potřebu omezit jejich používání a výrobu.

Kromě důsledků pro životní prostředí představuje šíření plastů významnou hrozbu pro lidské zdraví, podobně jako problémy, které přináší změna klimatu.

Ročně se vyrobí 400 milionů tun plastů.

Lidé ročně vyprodukují více než 400 milionů tun plastů, což je zhruba hmotnost všech lidí na planetě.

Pouze 9 % se recykluje a přibližně 22 % plastového odpadu na celém světě se buď nesbírá, nebo se nesprávně likviduje, nebo končí jako nepořádek.

Jak se plasty rozkládají na mikroplasty, uvolňují do ekosystémů toxické chemické látky, které kontaminují oceány (kde jich každoročně skončí více než 1 milion tun), zdroje potravin a vody a ohrožují všechny formy života.

Škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví

Letošní kampaň se proto prioritně zaměřuje na šíření povědomí o těchto škodlivých účincích. Vyzývá k intenzivnějšímu výzkumu zdravotních důsledků působení plastů a zasazuje se o transparentnost při sdílení výsledků s veřejností.

Bezprostředním cílem kampaně je rychlá eliminace jednorázových plastů do roku 2030 a zakotvení tohoto závazku v rámci Smlouvy OSN o znečištění plastem v roce 2024, což zajistí celosvětovou spolupráci při řešení tohoto naléhavého problému.

Dlouhodobým cílem je dosáhnout do roku 2040 snížení produkce plastů o 60 %, aby bylo chráněno zdraví lidí i životního prostředí. Za tímto účelem kampaň rovněž zdůrazňuje význam investic do inovativních technologií a materiálů, které připraví půdu pro svět bez plastů.

23. dubna 2024, 11:26