Hledejte

Audience pro italské skautské hnutí dospělých (MASCI) Audience pro italské skautské hnutí dospělých (MASCI)  (Vatican Media)

Papež: Ve světě zbraní a nízkého počtu narozených dětí usilujme o důstojnost života

Papež František přijal italské katolické skautské hnutí u příležitosti 70. výročí jeho založení a pozastavil se nad demografickým propadem, úsilím o budování spravedlivé a mírumilovné společnosti a ochranou životního prostředí. Jak řekl, jsme zajatci životního stylu a chování, které jsou stejně sobecky hluché ke každému apelu na zdravý rozum, jako jsou tragicky sebedestruktivní, potřebujeme naopak střízlivý, uctivý a skromný životní styl, jako je ten skautský.

Tiziana Campisi – Vatican News

Nadále být otevřeným a pozorným společenstvím, připraveným přijímat, naslouchat a doprovázet své bližní, prorockým v odvážném hlásání evangelia a ochotným vycházet z vlastního kruhu vstříc druhým, zejména k těm, kteří žijí na existenciálních periferiích naší doby: tímto se podle papeže Františka má vyznačovat cesta italského katolického hnutí skautských dospělých (MASCI), které bylo založeno 20. června 1954 a letos tedy slaví 70 let. Jedná se o výročí, které se slaví pod heslem „Více života životu“ a třemi projekty, které se dotýkají důležitých hodnot: dar inkubátoru středisku první pomoci a přijímacímu středisku na Lampeduse; výstavba námořního tesařství v Zambii; výsadba lesa v Argentě v italském kraji Romagna. František se u každého z nich zastavuje, aby se zamyslel nad hodnotou života, společným dobrem a ochranou planety. 

Záběr z audience
Záběr z audience

Láska k životu

V této době dramatické denatility, kdy se zdá, že lidé ztratili chuť rodit a starat se o druhé a možná i chuť do života, připomíná inkubátor darovaný na Lampedusu lásku k životu, který se rodí, poznamenává František, radost z dítěte, které přichází na svět, snahu, aby dobře rostlo, očekávání a naději, čím se může stát. Také promlouvá o rodině, přívětivém a bezpečném hnízdě pro malé děti, o společenství založeném na bezplatnosti lásky, a také o péči o život v každé jeho fázi, zvláště když se člověk s přibývajícími léty nebo kvůli drsné životní cestě stává zranitelnějším a potřebnějším. Pro papeže je proto dar pro Centrum první pomoci a přijetí na sicilském ostrově velmi významný.

„Láska k životu je vždy otevřená a univerzální, touží po dobru všech bez ohledu na původ či jiné podmínky“.

Záběr z audience
Záběr z audience

Přetvářet Boží dary v nástroje dobra

Pokud jde o tesařskou dílnu, symbol drahý křesťanům, protože si ji Ježíš vybral jako místo, kde se připravoval na své poslání tím, že v ní pokorně pracoval, odkazuje podle Františka na dobro, které může konat lidstvo, zatímco dnes se tolik mluví o výrobě zbraní, aby se válčilo, a investice, které přinášejí největší příjmy, jsou továrny na zbraně.

„Investovat do ničení; vydělávat na zkáze…Ale naše povolání nás odkazuje k základnímu lidskému poslání proměňovat Boží dary nikoliv v prostředky smrti, ale v nástroje dobra, ve společném úsilí o budování spravedlivé a mírové společnosti, kde by každý dostal možnost důstojného života. Důstojnost života. Pracovat pro důstojnost života“.

Záběr z audience
Záběr z audience

Úcta k přírodě, hodnota, kterou je třeba znovu objevit

A konečně les, třetí projekt italského katolického skautského hnutí, koncipovaný na památku dona Giovanniho Minzoniho, odvážného faráře, který v kontextu násilného a panovačného nepřátelství bojoval, a to také prostřednictvím skautingu, za formaci mladých lidí k pevnému křesťanskému životu oddanému společnosti, je pro papeže vodítkem nabádajícím k odpovědnosti za společný domov, který nám Stvořitel svěřil do rukou, a k směřování myšlenek k integrální ekologii.

„Úcta, láska a přímý kontakt s přírodou jsou charakteristickými znaky skautingu již od jeho počátků. A jsou to hodnoty, které dnes tolik potřebujeme, protože se stále více ocitáme bezmocní před důsledky nezodpovědného a krátkozrakého vykořisťování planety, jsme vězni životního stylu a chování, které je stejně sobecky hluché ke každému apelu na zdravý rozum jako tragicky sebedestruktivní; chování, které je necitlivé k volání zraněné Země i k hlasu tolika bratří a sester nespravedlivě odsunutých na okraj a vyloučených ze spravedlivého rozdělování statků“.

Tváří v tvář tomu všemu František poukazuje na střízlivý, uctivý a skromný styl skautů jako na velký příklad pro všechny a povzbuzuje hnutí zrozené s Robertem Baden-Powellem, aby vytrvalo ve svém mottu „semel scout semper scout“.

 

 

13. dubna 2024, 13:03