Hledejte

Papež: Přivítejme Marii, až zaklepe na naše dveře

František se ve videoposelství obrací na diecézní společenství v Molise, které na pouti přijímá obraz Panny Marie Fatimské, a vyzývá je, aby otevřelo své domovy a srdce její přítomnosti.

Adriana Masotti - Vatican News

„Buďte pozorní, když Panna Maria zaklepe na dveře“. Říká to papež František ve videoposelství, které můžete v originále vidět v záhlaví tohoto článku, adresovaném farnosti Termoli „na oslavu významné návštěvy“ Panny Marie. V diecézi Molise se totiž chystá pouť obrazu Panny Marie Fatimské, která začne 27. dubna a skončí 5. května.

Můžete říci „dále“, nebo „dnes nemohu“

Panna Maria přichází do farností, domácností a rodin, říká papež, ale „je velmi zdvořilá, Panna Maria, nevtrhne dovnitř, ne; zaklepe na dveře. Každý z vás má pak odpovědět.“ A je možné jí říci: „Dále, dále!“, nebo: „Ale, dnes nemohu, přijď zítra,“ a totéž zopakovat další den. Je tedy třeba dávat pozor, varuje papež, a když zaklepe, „otevřít dveře Panně Marii“ a říci:

„Pojď, Matko: Ty víš lépe než já, co jsem udělal, jaké mám problémy...“.

Odvahu, Bůh odpouští všechno!

Papež František ve videu znovu připomíná diskrétní přítomnost Marie, která klepe na dveře rodin, domovů, srdcí. A opakuje:

Doporučuji - přemýšlejte všichni: „Dnes je Panna Maria s námi. Ona klepe na mnohé dveře, dokonce i na dveře mého srdce. Jak mám odpovědět?" Odvahu! Bůh odpouští vše. Kupředu a odvahu.

24. dubna 2024, 15:20