Hledejte

Papež: Mezináboženský dialog podporuje mír a respekt k rozmanitosti

Papež František při setkání s účastníky prvního kolokvia mezi Svatým stolcem a Kongresem představitelů světových a tradičních náboženství povzbuzuje lidi všech náboženství k podpoře rozmanitosti, míru a péče o stvoření.

Devin Watkins - Vatican News

Vatikánské Dikasterium pro mezináboženský dialog a Kongres vůdců světových a tradičních náboženství uspořádaly tento týden v Římě první kolokvium, které bylo zakončeno čtvrteční papežskou audiencí.

Papež František ve svém projevu k účastníkům poděkoval Republice Kazachstán za podporu mezináboženského dialogu a označil kolokvium za "první důležité ovoce" memoranda o porozumění podepsaného dikasteriem a Nazarbajevovým centrem.

Připomněl také svou apoštolskou cestu do Kazachstánu ve dnech 13.-15. září 2022, během níž se zúčastnil sedmého kongresu představitelů světových a tradičních náboženství, který se konal v Astaně.

Podpora míru a sociálního smíru

Když papež přešel k práci kolokvia, vyzdvihl tři aspekty jeho činnosti: "respekt k rozmanitosti, závazek vůči našemu 'společnému domovu' a podpora míru".

Nejprve hovořil o důležitosti respektování rozmanitosti a označil ji za "nepostradatelný prvek demokracie", který pomáhá lidem žít v harmonii.

Kazašská společnost podle něj vyznává "zdravou sekularitu", která nezaměňuje náboženství a politiku, ale uznává roli, kterou náboženství hraje ve službě společnému dobru společnosti.

"Mír a sociální harmonii," dodal, "ve vašem modelu podporuje spravedlivé a rovné zacházení s různými etnickými, náboženskými a kulturními složkami, pokud jde o zaměstnání, přístup k veřejným službám a účast na politickém a společenském životě národa, aby se nikdo necítil být diskriminován nebo zvýhodňován kvůli své specifické identitě."

Mluvte o míru, ne o válce

Papež František dále zdůraznil potřebu chránit stvoření a označil ji za "nezbytný důsledek lásky ke Stvořiteli", k bližním a budoucím generacím.

Pochválil Kongres za to, že nabízí důležitý příspěvek k zastavení ekologické krize.

Mezináboženský dialog, poznamenal papež, také pomáhá podporovat mír, zejména v době, kdy se "bojovná rétorika bohužel vrací do módy".

Nenávistná slova vedou k tomu, že lidé umírají ve válkách, řekl. "Místo toho musíme mluvit o míru, snít o míru, dávat nadějím na mír kreativitu a obsah, protože to jsou skutečné naděje jednotlivců a národů," řekl. "Měli bychom se o to snažit v dialogu se všemi."

Bratrství v plánech na lepší budoucnost

Na závěr papež František povzbudil práci kolokvia a vyjádřil naději, že by mohlo být příkladem toho, jak vnímat lidi jiných náboženství jako "cenného partnera pro vzájemný růst".

"Doufám," uzavřel, "že tyto dny bratrství, bohaté na přátelství a slibné plány do budoucna, co nejlépe využijete a plodně se podělíte o výsledky své práce."

4. dubna 2024, 11:49