Hledejte

Žena v Gaze Žena v Gaze  (ANSA)

Papež: Naslouchání, dialog a spolupráce jsou jediným prostředkem k řešení konfliktů

Papež se v poselství podepsaném kardinálem Parolinem obrací k účastníkům Pařížského mírového fóra, které se koná dnes a zítra, 10. a 11. listopadu, a znovu vyzývá k ukončení konfliktů: jediným prostředkem k jejich řešení je naslouchání, dialog a spolupráce.

Alessandro De Carolis – Vatican News

Zatímco rakety a útoky na různých konfliktních scénách nepřejí kýženému míru, papež František ze své strany nepolevuje v pranýřování války. Výzvy adresované lidskému svědomí následují jedna za druhou prakticky denně a i dnes, 10. listopadu, je papež vyslovuje v poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem. List opakuje body jeho magisteria, adresované pro tuto příležitost účastníkům Pařížského mírového fóra, které se koná dnes a zítra a které je prostřednictvím debat a panelů na různá témata konfrontováno s velmi konkrétní základní myšlenkou, totiž s hledáním společného základu ve světě plném soupeření.

Pomalý a trpělivý proces

V poselství, které přečetl apoštolský nuncius ve Francii Celestino Migliore, František žádá, aby fórum bylo znamením naděje podpořeným závazky, které by posilovaly upřímný dialog založený na naslouchání všech, kdo trpí kvůli terorismu, všeobecnému násilí a válkám, což jsou všechno pohromy, které prospívají jen několika skupinám s jejich partikulární zájmy, bohužel, jak papež poznamenává, často maskovanými za ušlechtilé úmysly. Na druhé straně, na straně společného dobra, stojí obtížné budování míru: pomalý a trpělivý proces, jak jej definuje papež, který vyžaduje odvahu a konkrétní nasazení všech lidí dobré vůle, jimž leží na srdci přítomnost a budoucnost lidstva a planety.

OSN a práva, propast, kterou je třeba překonat

František realisticky konstatuje, že přesně 75 let po přijetí Všeobecné deklarace lidských práv stále přetrvává propast mezi slavnostními závazky přijatými 10. prosince 1948 a realitou, propast, kterou je stále třeba překonat, a to v některých případech velmi naléhavě. Kolik dětí je v důsledku konfliktů zbaveno základního a prvořadého práva na život a na tělesnou a duševní integritu? A podobně kolik lidí je zbaveno práva na čistou vodu a zdravé potraviny, práva na svobodu vyznání, zdraví, důstojné bydlení, kvalitní vzdělání a důstojnou práci?

Válka nestojí za slzy matky

Jak papež opakuje téměř při každé audienci, válka je vždy porážkou lidskosti a žádná válka, zdůrazňuje se v poselství, nestojí za slzy matky, která viděla své dítě zmrzačené nebo zažila jeho smrt, či za ztrátu života jediné lidské bytosti, posvátné bytosti stvořené k obrazu a podobě Stvořitele, za otrávení našeho společného domova, za zoufalství těch, kteří jsou nuceni opustit svou vlast. Naslouchání, dialog a spolupráce jsou jediným prostředkem k řešení konfliktů a to, co je naléhavě zapotřebí, uzavírá papež, je umlčet zbraně a přehodnotit výrobu a obchod s těmito nástroji smrti, aby důvody pro mír byly konečně slyšet nahlas a jasně.

10. listopadu 2023, 14:00