Hledejte

Papež před relikvářem sv. Terezie z Lisieux při generální audienci v červnu tohoto roku Papež před relikvářem sv. Terezie z Lisieux při generální audienci v červnu tohoto roku 

Papež píše Misijnímu dílu dětí o svaté Terezii z Lisieux, které věnuje nový dokument

U příležitosti 180. výročí založení Papežského misijního díla dětí papež František vyzývá jeho nejmenší členy, aby rostli v modlitbě, protože to je první misijní skutek, jak učí svatá Terezie od Dítěte Ježíše. Papež František v neděli 1. října, na liturgickou památku této „světice důvěry“, jak ji nazval, při poledním setkání s věřícími oznámil, že 15. října zveřejní apoštolskou exhortaci k jejímu poselství.

Benedetta Capelli – Vatican News

Na 1. října, kdy slavíme liturgickou památku svaté Terezie od Dítěte Ježíše, zapsané od sedmi let do Papežského misijního díla, připadlo zahájení misijního měsíce. Letošní 19. květen rovněž přinesl 180. výročí založení Papežského díla dětí mons. Charlesem de Frobin Jansonem, biskupem z Nancy. Papež František v poselství k této příležitosti připomíná, že tento pastýř, obdařený velkým apoštolským srdcem, se rozhodl k tomuto kroku poté, co poznal realitu čínských dětí umírajících hladem a v důsledku zanedbání.

Děti jako misionářští učedníci

První lekcí, kterou si z této zkušenosti máme vzít, zdůraznil papež, je starat se o spásu druhých. Pěstujeme-li v sobě srdce podobné srdci Ježíšovu, píše František, nemůžeme si pomoci a vroucně toužíme po tom, aby všichni byli spaseni. Proto toto Dílo, dodává, učí mnoho dětí a mladých lidí na celém světě být misionářskými učedníky.

Modlitba je první misijní činnost

Papež pak připomíná svatou Terezii od Dítěte Ježíše, 150 let po jejím narození a na její liturgickou památku, 1. října, jako nositelku druhého poselství: Svou modlitbou, i když jsme malí, píše František, můžeme přispět k tomu, aby lidé Ježíše poznávali a milovali, a v tichosti tak pomáhat druhým konat dobro. Modlitba je první misijní činností, učila svatá Terezie z Lisieux.

Stavitelé mostů

František dětem děkuje za to, že jsou odvážnými svědky evangelia, vybízí je, aby se dělily o to nejcennější dobro, kterým je víra, a připomíná jim, že Dílo dětí je papežským dílem, a proto, jak píše, „vás považuji za své zvláštní spolupracovníky“. „Připomínám vám však, že tato kvalifikace s sebou nese i další důležitý závazek: budovat mosty a vztahy po vzoru samotného Krista, a k tomu vás také vybízím“. Poslední papežovou výzvou je následovat malou cestu svaté Terezie od Dítěte Ježíše, za věrnosti heslu: „děti se modlí za děti, děti evangelizují děti, děti pomáhají dětem“.

PAPEŽOVO POSELSTVÍ v plném znění najdete na webu Papežských misijní děl v České republice.

3. října 2023, 12:16