Hledejte

Papež přijal Denise Bećiroviće, člena kolegiálního předsednictví Bosny a Hercegoviny

Papež František dnes přijal Denise Bećiroviće, člena kolegiálního předsednictví Bosny a Hercegoviny, který se poté setkal rovněž s kardinálem Parolinem a monsignorem Gallagherem. Kromě vnitřní situace v zemi se během rozhovorů na státním sekretariátu probíral i mezinárodní scénář, přičemž pozornost byla věnována Ukrajině, Svaté zemi a rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu.

Vatican News

Papež František dnes přijal na audienci v Apoštolském paláci Denise Bećiroviće, člena kolegiálního předsednictví Bosny a Hercegoviny, který se později setkal se státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem v doprovodu sekretáře pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi mons. Paula R. Gallaghera.

Během srdečných rozhovorů na půdě státního sekretariátu, jak informuje Tiskové středisko Svatého stolce, „bylo vyjádřeno uznání za pozitivní bilaterální vztahy, přičemž byly zmíněny i některé otevřené otázky ve vztazích mezi církví a státem. Poté se obě strany věnovaly vnitřní realitě země a zopakovaly, že základem míru a stability je právně-sociální rovnost všech konstitutivních národů a dialog všech politických aktérů“.

Kromě toho „došlo k výměně názorů na mezinárodní situaci, přičemž zvláštní pozornost byla věnována důsledkům války na Ukrajině a konfliktu ve Svaté zemi, rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu, jakož i pokroku na evropské cestě Bosny a Hercegoviny“.

21. října 2023, 14:43