Hledejte

Papež přijal zaměstnance Vatikánské lékárny při 150. výročí založení

Papež František přijal zaměstnance Vatikánské lékárny, která se připravuje na oslavy 150. výročí svého založení, a povzbudil je, aby pokračovali v tom, co označil za "misi" pro nejzranitelnější a nemocné.

Lisa Zengarini - Vatican News 

Papež František se v pondělí setkal s přibližně 150 řeholníky a laickými zaměstnanci Vatikánské lékárny, která se připravuje na oslavy 150. výročí svého založení v roce 2024, a poděkoval jim za jejich "profesionalitu a obětavost", ale také za "ducha vstřícnosti a ochoty", s nímž vykonávají svou práci.

150 let služby Římské kurii

V úvodu svého projevu v Klementinském sále papež krátce připomněl historii lékárny, kterou v roce 1874 založil jako lékárnu pro papeže a kardinály blahoslavený papež Pius IX. a uskutečnil tak přání svého předchůdce papeže Řehoře XVI.

Lékárna byla svěřena Hospitálskému řádu sv. Jana z Boha (obecně známým jako "Milosrdní bratři" a v italštině jako "Fatebefratelli", což znamená "Bratři dobrodinci"), kteří již více než čtyři století vykonávají po celém světě širokou škálu zdravotnických a sociálních služeb.

Papež vyzdvihl zejména cennou pomoc, kterou Vatikánská lékárna a Fatebenefratelli poskytli otcům Druhého vatikánského koncilu pocházejícím z celého světa.

Časem lékárna rozšířila své služby nejen na vatikánské zaměstnance a obyvatele Vatikánu, ale i na další lidi, kteří potřebují konkrétní léky, jež jinde neseženou. Dnes více než 50 % lidí, kterým lékárna slouží, pochází ze zemí mimo Vatikán.

Poskytování "potravinového doplňku lásky" nejzranitelnějším osobám

Papež František vřele poděkoval všem zaměstnancům lékárny za jejich práci. Poznamenal, že jejich služba se liší od služeb poskytovaných jinými lékárnami nejen tím, že slouží Petrovu nástupci a Římské kurii, ale také tím, že vyžaduje "potravinový doplněk lásky" vůči nejzranitelnějším a nemocným.

S poukazem na to, že mezi lidmi, kterým slouží, je mnoho starších lidí, kteří často potřebují "nejen léky, ale i pozornost, úsměv, slovo útěchy", papež František zdůraznil, že je důležité, aby byli trpěliví a aby ve své práci předávali "povzbuzení a blízkost" jako "svědectví evangelia": "Vaše práce není práce, je to poslání," řekl.

"Nezapomínejte na apoštolát uší. Naslouchání... Někdy se to zdá nudné, ale pro člověka, který mluví, je to pohlazení od Boha skrze vás."

Služba nemocným je službou Bohu

Na závěr papež František vybídl zaměstnance Vatikánské lékárny, aby čas od času pozvedli oči ke krucifixu a obrátili svůj "pohled k zraněnému Bohu", a připomněl jim, že "služba, kterou konají nemocným, je službou Bohu".

"Je krásné čerpat od nebeského Lékaře trpělivost a vlídnost a sílu k lásce, aniž bychom se unavili. V jeho škole, od stolu Kříže až po pult v lékárně, ať jste i vy každý den zprostředkovateli milosrdenství".

18. září 2023, 14:33