Hledejte

Papež František přichází na audienci pro členy sdružení "Manželská setkání" Papež František přichází na audienci pro členy sdružení "Manželská setkání"  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež povzbudil ke sbližování manželů a jejich pastýřů

Papež František dnes přijal členy italského sdružení „Manželská setkání“, které je součástí World Wide Marriage Encounter (WWME), asociace, jež prostřednictvím víkendových setkání propaguje metodu zlepšení dialogu v manželských párech. Zároveň organizuje víkendová setkání pro kněze a řeholníky, aby se mohli lépe konfrontovat se svým vlastním referenčním společenstvím.

Jana Gruberová – Vatican News

První poznatky o této komunikační metodě se zrodily v roce 1961 v Barceloně, dnes je přítomna ve více než devadesáti zemích po celém světě. Vznikla sice v katolické sféře, ale je otevřena všem llidem jakéhokoli věku, vyznání a kultury, kteří chtějí zlepšit svou schopnost komunikovat a prožívat své vztahy s druhými. Účastníci víkendových setkání jsou vyzváni, aby se zamysleli nad svými vlastními zkušenostmi se vztahy, podněcováni konkrétními životními zážitky, které jim předkládá tým animátorů. Z počátečních zkušeností s manželskými páry a kněžími se nabídka víkendových setkání rozšířila na snoubenecké páry, rodiny, mladé lidi, lidi středního věku a svobodné dospělé, s cílem zlepšit mezilidskou komunikaci.

Audience pro italské sdružení "Manželská setkánní"
Audience pro italské sdružení "Manželská setkánní"

Papež František v sobotu 9. září přijal italskou odnož této celosvětové asociace, která slaví pětačtyřicáté výročí svého působení. Jak poznamenal, po celá tato léta se věnovala znovuobjevování svátosti manželství a svátosti svěcení a snažila se nejen osobitým způsobem prohloubit jejich bohatství, ale také vyzdvihnout vztah mezi těmito dvěma důležitými povoláními.

„Manželství a kněžské svěcení jsou totiž ve skutečnosti, i když různými způsoby a podle charismatu, které je každému z nich vlastní, úzce propojeny, protože obě projevují Boží lásku a budují mystické tělo církve. Tyto dvě svátosti vlastně různými, ale vzájemně se doplňujícími způsoby vypovídají o manželství: na jedné straně úplné, jedinečné a nerozlučitelné darování manželů, na druhé straně životní obětování kněze pro církev, jsou znamením snubní lásky Boha k nám“.

Audience pro italské sdružení "Manželská setkánní"
Audience pro italské sdružení "Manželská setkánní"

V tomto smyslu je služba, kterou nabízíte církvi, ale také společnosti, tedy doprovázení manželů a kněží, cenným dílem, pokračoval papež František. Neděláte to mnoha slovy nebo abstraktními teoriemi, ale především tím, že s láskou vstupujete do reality konkrétního života lidí. Vaše charisma nám tak připomíná, že víra je především zkušeností vztahu a setkání.

„Je to příběh lásky s Bohem, s bratry a sestrami. Pozorně se díváte na někdy nesnadný dialog mezi manželi a na někdy složité situace, kterým jsou kněží povoláni čelit, a povzbuzujete k plodné výměně, ke společnému učení se umění vztahu, umění společenství. Tímto způsobem uskutečňujete Boží sen, sen o manželském společenství, v době, která někdy raději kráčí po bažinatých cestách individualismu, než aby se vydala vstříc velkolepým výšinám lásky“.

Audience pro italské sdružení "Manželská setkánní"
Audience pro italské sdružení "Manželská setkánní"

Jste také znamením pro život církve, která je povolána kráčet cestou stále větší vzájemnosti mezi dary, charismaty a službami. Výměna mezi manželi a pastýři napomáhá evangelizační činnosti, kterou dnes naléhavě potřebujeme, zdůraznil papež.

„Vždyť právě prostřednictvím vztahů, především svědectvím o kráse vztahů, jsme schopni hlásat bohatství evangelia a ukazovat lásku, kterou má Bůh ke každému stvoření. Povzbuzuji vás proto, abyste i nadále velkoryse a s nadšením uváděli do oběhu zkušenosti manželů, kněží a řeholníků; abyste otevírali dveře mladým lidem a snoubencům; abyste se nebáli razit nové cesty, které pomohou křesťanským společenstvím lépe a kvalitněji realizovat sbližování manželů a jejich pastýřů. A především, abyste se nechali vést Duchem svatým, který je Boží láskou a bez něhož je naše činnost neplodná a marná“.

Audience pro italské sdružení "Manželská setkánní"
Audience pro italské sdružení "Manželská setkánní"

 

 

9. září 2023, 14:17