Hledejte

Papež František vybízí k modlitbě za církev na synodě

Papež František doprovodil videoposelstvím říjnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby), v němž vybízí k modlitbě za církev na synodě. Přinášíme jeho plné znění.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Misie je jádrem církve. A tím spíše, když je církev na synodě, je tato synodální dynamika podporována misijním povoláním, tedy odpovědí na Ježíšův pokyn k hlásání evangelia.

Chtěl bych připomenout, že se zde nebude dospívat k nějakým závěrům, ale že zde pokračuje pouť církve. Je to cesta, po které kráčíme jako učedníci z Emauz a nasloucháme Bohu, který vždy přichází mezi nás a je Bohem překvapení.

Prostřednictvím modlitby a rozlišování nám Duch svatý pomáhá vykonávat „apoštolát sluchu“, to znamená naslouchat Božíma ušima, abychom mohli mluvit Božím slovem.

A tak se přibližujeme ke Kristovu srdci, z něhož vychází naše poslání a hlas, který nás k němu přitahuje. Hlas, který nám odhaluje střed poslání, jímž je oslovit každého, vyhledat každého, přijmout každého, zapojit každého, aniž bychom někoho vyřazovali.

Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem svatým na periferie světa.

29. září 2023, 16:20