Hledejte

Papež František pozdravil z Mongolska čínské katolíky

Papež František zdraví čínský lid na závěr mše v hlavním městě Mongolska Ulánbátaru a vyzývá čínské katolíky, aby byli "dobrými křesťany i dobrými občany".

Devin Watkins - Vatican News 

Když papež František v neděli ukončil mši v divadle Hun v mongolském hlavním městě Ulánbátaru, využil chvíle a pozval dva čínské biskupy, aby s ním na chvíli stanuli u oltáře. 

Záznam pozdravu je k dispozici na videu v záhlaví tohoto článku.

Papež pozdravil kardinála Johna Tong Hona, emeritního biskupa Hongkongu, a čerstvě jmenovaného kardinála Stephena Chow Sau-yana, SJ, biskupa Hongkongu.

Když jim zvedl ruce, papež František poslal pozdravy "vznešenému čínskému lidu" a popřál "všem lidem vše nejlepší".

Povzbudil čínský lid, aby "usiloval o pokrok a stále postupoval vpřed".

Obrátiv se k čínským věřícím, papež František vyzval čínské katolíky, aby "byli dobrými křesťany i dobrými občany".

"Jsou to dva bratři biskupové, emeritní hongkongský a současný hongkongský biskup. Rád bych využil jejich přítomnosti, abych srdečně pozdravil ušlechtilý čínský lid. Všem lidem přeji vše nejlepší. Snažte se jít kupředu a vždy postupujte vpřed. A čínské katolíky žádám, aby byli dobrými křesťany i dobrými občany... Děkuji vám."

Návštěva Mongolska

Papež František je na své 43. zahraniční apoštolské cestě do Mongolska.

V neděli dopoledne se zúčastnil ekumenického a mezináboženského setkání s mongolskými náboženskými představiteli.

Nedělní mše svatá byla závěrečnou akcí dne a papež se v pondělí vrací do Říma po setkání s několika zástupci církevních charitativních pracovníků, kteří slouží mongolskému lidu.

3. září 2023, 12:48