Hledejte

Papež: Pozor na šíření lži a nenávisti prostřednictvím sociálních sítí

Papež František se v sobotu dopoledne ve Vatikánu setkal se členy Mezinárodní sítě katolických zákonodárců, jejíž cílem je vychovávat novou generaci katolických lídrů schopných prosazovat sociální nauku církve ve veřejné sféře. František varuje před riziky dnešní dominantní technokracie, která má tendenci "zvěcňovat" lidi a přírodní zdroje

Adriana Masotti - Vatican News 

Téma zvolené pro 14. výroční setkání Mezinárodní sítě katolických zákonodárců ve Frascati se zaměřuje na dnešní dominantní "technokratické paradigma", které se podle papeže Františka "dotýká životně důležitých aspektů" existence každého z nás a klade "hluboké otázky" o místě a působení lidské osoby ve světě.

Nebezpečí "zvěcnění" 

Prvním znepokojivým aspektem, na který František upozornil, když promlouval ke zhruba 200 členům sítě přijatým v Klementinském sále, je pokřivené užívání svobody, které "technokratické paradigma" v lidech vyvolává. Pak vysvětlil:

Vidíme to, když jsou muži a ženy povzbuzováni spíše k tomu, aby vykonávali kontrolu než zodpovědnou péči nad materiálními či ekonomickými 'předměty', přírodními zdroji našeho společného domova nebo dokonce jeden nad druhým. Toto "zvěcnění" [zacházení s někým nebo něčím jako s věcí]- a to slovo je správné, že? tato "cosifikace" -, která má v konečném důsledku negativní dopad na nejchudší a nejkřehčí členy společnosti, může probíhat přímo nebo nepřímo, prostřednictvím každodenních rozhodnutí, která se mohou zdát neutrální, ale ve skutečnosti jsou relevantní pro typ společenského života, který člověk hodlá rozvíjet.

Odmítnutí praktik, které podněcují nenávist a rozdělení

Papež opakuje, že křesťanská vize staví do středu zájmu hodnotu a důstojnost osoby, a poznamenává, že samotný fakt ustavení mezinárodní sítě představuje "referenční rámec" pro činnost sítě, jejímž cílem je, jak připomíná, "sjednotit ve společenství novou generaci odvážných křesťanských lídrů". Smyslem mnoha sítí nebo mediálních platforem, zdůrazňuje dále František, je spojovat lidi tím, že se cítí být součástí "něčeho většího, než jsou oni sami", a uznává, že díky nim vzniká mnoho dobrého. Pak pokračuje:

Zároveň je však třeba být ostražití, protože v těchto komunikačních kanálech se bohužel lze setkat i s dehumanizujícími praktikami technokratického systému, jako je záměrné šíření falešných zpráv, podněcování postojů nenávisti a rozdělení - zaujatá propaganda -, redukce lidských vztahů na algoritmy, nemluvě o podpoře falešného pocitu sounáležitosti, zejména u mladých lidí, což může vést k izolaci a osamělosti.

Spojení a společný cíl odrážejí život církve 

Pouze šíření "kultury autentického setkávání" založené na respektu a naslouchání i těm, kteří smýšlejí jinak, může překonat "pokřivené využívání virtuálního setkávání", varuje papež František, a v tom, říká účastníkům setkání, může vaše organizace "nabídnout příklad". Dále uvádí, že smyslem každé sítě je kromě propojování lidí také "umožnit jim spolupracovat při dosahování společného cíle".

Tyto dva aspekty - spojování a společný cíl - charakterizují vaši práci a zároveň odrážejí samotný život církve, Božího lidu povolaného žít ve společenství a v poslání.

Alternativa k technokratické tyranii

Skutečně křesťanská síť, zdůrazňuje papež, je tedy sama o sobě "odpovědí na dehumanizační tendence". A v závěru se obrací na členy Mezinárodní sítě katolických zákonodárců se slovy, která jsou orientací pro činnost a přáním:

Tím, že se zachováte jako skutečně katolická mezinárodní síť, budete věrohodně poukazovat na alternativu k technokratické tyranii, která naše bratry a sestry nutí k tomu, aby si jednoduše přivlastňovali zdroje přírody i lidské existence, a zároveň snižuje jejich schopnost rozhodovat se a žít autenticky svobodný život.

26. srpna 2023, 12:37