Hledejte

Fotografie papeže Františka při návštěvě sídla FAO v Římě v roce 2017 u příležitosti Světového dne potravin Fotografie papeže Františka při návštěvě sídla FAO v Římě v roce 2017 u příležitosti Světového dne potravin  (ANSA)

Papež všem národům: Pracujte na odstranění metly hladu

Papež František vyzývá všechny národy a organizace ke "společné multilaterální akci" s cílem "odstranit metlu hladu", kvůli které hladoví miliony lidí na celém světě. Jeho poselství je adresováno 43. zasedání Organizace OSN pro výživu a zemědělství, které se koná 1.-7. července v Římě.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News 

Všechny národy a mezinárodní společenství se musí zavázat k odstranění metly hladu.

S touto výzvou vystoupil papež František v poselství zaslaném účastníkům 43. zasedání Organizace OSN pro výživu a zemědělství, které se koná 1.-7. července 2023 v Římě. 

V poselství datovaném 1. července a napsaném ve španělštině papež srdečně pozdravil všechny účastníky konference a povzbudil generálního ředitele FAO, aby pokračoval ve svém závazku "v době, kdy je nevyhnutelné přijmout rozhodné a kompetentní opatření k vymýcení metly hladu ve světě".

"Výzvou, před kterou stojíme," poznamenal papež, "je společná a kooperativní akce celé rodiny národů."

"Nemůže existovat žádný prostor pro konflikt nebo opozici, když obrovské výzvy, které jsou před námi, vyžadují holistický a multilaterální přístup."

Pouze pokud FAO a další mezinárodní organizace přijmou a budou uplatňovat "synergii konsensuálního a prozíravého myšlení všech zúčastněných aktérů," budou podle papeže efektivně plnit svůj mandát. 

To podle něj vyžaduje, aby vlády, podniky, akademická obec, mezinárodní instituce, občanská společnost i jednotlivci vyvinuli "společné úsilí" a "nechali stranou malicherné logiky a zaujaté vize, aby z toho měli prospěch všichni a nikdo nezůstal opomenut".

Závažné porušování lidské důstojnosti

Papež odsoudil skutečnost, že miliony lidí na celém světě stále trpí podvýživou, a jako hlavní viníky uvedl ozbrojené konflikty a klimatické změny a z nich vyplývající přírodní katastrofy.

"Masové vysídlování spolu s dalšími důsledky globálního politického, ekonomického a vojenského napětí," uvedl, "podkopávají úsilí o zajištění zlepšení životních podmínek lidí na základě jejich přirozené důstojnosti."

"Je třeba to stále opakovat: chudoba, nerovnost, nedostatečný přístup k základním zdrojům, jako jsou potraviny, pitná voda, zdraví, vzdělání, bydlení, jsou vážným urážením lidské důstojnosti!" dodal.

V této souvislosti vyzval k tomu, aby se vždy projevovala maximální úcta a péče o místní komunity, kulturní rozmanitost a tradiční specifika, která, jak zdůraznil, "nelze měnit nebo ničit ve jménu krátkozraké představy o pokroku, u níž ve skutečnosti hrozí, že se stane synonymem 'ideologické kolonizace'".

Nelze jen nařizovat shora

Z tohoto důvodu, zdůraznil papež, musí být zásahy a projekty plánovány a realizovány v reakci na požadavky lidí a jejich komunit, které nejsou "vnucovány shora" ani "nehledají vlastní zájmy" či "zisk".

S výzvou, aby všichni přispěli svým dílem, Svatý otec ujistil, že Svatý stolec "bude i nadále nabízet svůj příspěvek ke společnému dobru" prostřednictvím práce a zkušeností institucí katolické církve, "aby nikdo v našem světě neměl nedostatek chleba a aby naše planeta dostala potřebnou ochranu".

Papež František se na závěr modlil, aby všemohoucí Bůh bohatě žehnal práci a úsilí FAO "pro skutečný pokrok celé lidské rodiny".

3. července 2023, 15:56