Hledejte

Papež přijal argentinské poutníky na cestě na Světové dny mládeže

Papež vybízí mladé lidi, aby "intenzivně" prožívali nadcházející Světové dny mládeže. Ve svém projevu ke skupině zástupců arcidiecéze Córdoba v Argentině papež v neděli ve Vatikánu zdůraznil, že je důležité vyjít vstříc druhým a setkat se s nimi, aniž bychom někoho odmítali.

Edoardo Giribaldi - Vatican News 

"Stejně jako Maria jste povstali, zanechali jste to, co znáte - své rodiny, své pohodlí - a vydali jste se ve spěchu vstříc druhým." Těmito slovy pozdravil papež František skupinu mladých lidí z argentinské Córdoby, kteří zamířili do Portugalska na nadcházející Světové dna mládeže, který se bude konat v Lisabonu od 1. do 6. srpna.

"Všichni jsme vítězové"

Papež přirovnal tuto událost k velmi zvláštnímu "mistrovství světa", přátelskému zápasu, "kde není vítězů ani poražených, ale všichni vyhráváme". Vyzdvihl, že "když vyjdeme ze sebe a setkáme se s druhými", dáváme to, co máme, a jsme otevřeni přijímat to, co nabízejí druzí, "jsme všichni vítězi a můžeme společně pozvednout "pohár bratrství"".

Buďte týmem

Papež František vybídl mladé lidi, aby se podívali na stopy mnoha křesťanů, kteří následovali Ježíše až do konce.

"To nás učí, že s Kristovým týmem se hraje až do poslední minuty. Nesmíme se nechat rozptýlit. Musíme být ve střehu a hrát jako tým."

Jsme jedno

Papež povzbudil skupinu, aby "intenzivně" prožívala Světové dny mládeže: příležitost k obohacení prostřednictvím "velké rozmanitosti tváří, kultur, zkušeností, různých vyjádření a způsobů projevu naší víry".

"Především," dodal papež František, "budete moci nakonec zakusit Ježíšovu touhu: abychom byli 'jedno', aby svět uvěřil." To bude podle papeže zásadní pro svědectví "o radosti evangelia mnoha dalším mladým lidem, kteří nenacházejí smysl života nebo ztratili cestu vpřed".

Světové dny mládeže a mistrovství světa

V rozhovoru pro Vatican News vyjádřil své dojmy ze setkání s papežem Františkem Martin Alonzo, jeden z členů argentinské delegace:

"Všichni jsme byli velmi nervózní, ale podařilo se mu docílit toho, že jsme se cítili jako doma," vyprávěl Alonzo. "Souhlasil, že si s každým z nás promluví, i když jen na minutu."

Alonzo, který pochází ze stejné země jako papež, vyzdvihl srovnání, které papež František učinil mezi Světovými dny mládeže a mistrovstvím světa ve fotbale.

"Jako Argentinci," jejichž národní tým vyhrál poslední ročník mistrovství světa v Kataru loni v prosinci, "máme ten pocit stále čerstvě v paměti. Fotbal je v Argentině víc než sport, je to pocit a je v něm spousta vášně. To se mi opravdu líbilo a myslím, že je to spravedlivé srovnání."

"Víra je všude"

Alonzo na závěr zdůraznil, že i mladí lidé, kteří se Světového dne mládeže v Lisabonu nezúčastní, se mohou stát jeho součástí, protože "víru lze žít mnoha způsoby. Je všude" a někdy se "projevuje na těch nejnáhodnějších místech".

16. července 2023, 16:13