Hledejte

2023.06.01 Membri del "Consejo Empresarial de America Latina"

Papež: Podnikatelé mají stavět obchodní modely na kultuře setkání

Papež František se setkal se členy Latinskoamerické podnikatelské asociace a vybídl podnikatele, aby hledali naději a směr pro své podnikání v evangeliu.

Devin Watkins - Vatican News 

"Práce musí být založena na kultuře setkávání..., která povzbuzuje lidi k hledání společného dobra."

Toto vodítko nabídl ve čtvrtek 1. června papež František podnikatelům a podnikatelkám z celé Latinské Ameriky.

Papež se ve Vatikánu setkal s účastníky výročního shromáždění Latinskoamerické podnikatelské asociace.

Konfrontace se společnými problémy

Svatý otec ve svém projevu vyzval podnikatele, aby budovali síť vedenou evangeliem a založenou na naději.

Poznamenal, že výroční shromáždění se zabývalo tématy, jako je migrace, změna klimatu a integrální lidský rozvoj, a dodal, že s těmito problémy se lze setkat ve všech ostatních částech světa.

"Vaše výměna myšlenek vám může pomoci spojit síly a společně řešit problémy, které jsou v současné době společné celé lidské rodině," řekl.

Vytváření kultury setkávání

Papež František uvedl, že práce založená na kultuře setkávání může odsunout stranou všechny stíny, které se vkrádají na pracoviště, včetně přílišné snahy o zisk, která se snaží zotročit pracovníky.

"Kultura setkávání," poznamenal, "vyjadřuje hledání společného dobra, a přispívá tak k rozptýlení stínů."

Hodnoty kultury, která respektuje druhé, řekl papež, se pak promítají do nesčetných každodenních obětí a úsilí pomáhat druhým růst.

Vyzval latinskoamerické podnikatele, aby svým pracovníkům nabízeli průběžnou formaci a vzdělávání, aby "předešli konfliktům a bolesti z propouštění", neboť každý pracovník představuje rodinu s konkrétními finančními potřebami.

Každodenní služba ve prospěch druhých

Papež vyzval podnikatele a podnikatelky, aby se vzhlédli v prvních Ježíšových učednících, kteří byli rybáři.

Ti se podle něj naučili brázdit rozbouřené moře své doby, aby šířili křesťanské poselství, z čehož se podle něj mohou moderní podnikatelé poučit.

"Služba, kterou vykonáváte, není abstraktní," řekl, "ale je zaměřena na každého člověka, a proto je nutné pracovat společně, aniž byste někoho pošlapali nebo nechali pozadu."

Papež František uvedl, že volba uspořádat shromáždění v Římě nabídla účastníkům příležitost setkat se na vlastní oči s mnoha apoštoly pohřbenými ve Věčném městě, včetně svatého Petra.

"Zde se setkáváme se stopami četných Kristových učedníků všech dob, kteří svým každodenním svědectvím proměňovali své okolí ve světle evangelia," řekl.

Kompas evangelia

Na závěr papež řekl, že křesťanští podnikatelé se těší z vůdčího "kompasu" evangelia a daru naděje.

"Proto jsme schopni správně navigovat," řekl, "s důvěrou, že nás Bůh povede a doprovodí na naší cestě."

1. června 2023, 12:12