Hledejte

2019.08.19 Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 19 giugno 1623 – Parigi, 19 agosto 1662) un matematico, fisico, filosofo e teologo francese

Papež František oceňuje geniálního matematika a filozofa Blaise Pascala

Papež František v novém apoštolském listě, který byl zveřejněn v den 400. výročí jeho narození, chválí "geniální a zvídavou mysl" francouzského myslitele Blaise Pascala.

Joseph Tulloch - Vatican News

"Neúnavný hledač pravdy"

Tak papež František definuje Blaise Pascala, francouzského matematika, fyzika a filozofa, který se narodil právě dnes, 19. června, před 400 lety.

Papež mu věnoval apoštolský list, v němž zdůrazňuje jeho vědeckou genialitu, starost o chudé a neúnavné hledání Boha.

Apoštolský list

Klíčovým tématem listu papeže Františka je Pascalova "geniální a zvídavá mysl". Byl zázračným dítětem, dosáhl významných objevů v matematice a ve svých 19 letech vynalezl aritmetický kalkulátor, předchůdce moderního počítače.

Papež zdůrazňuje, že Pascal využil svého intelektuálního nadání k tomu, aby se vypořádal s "otázkami, které trápily jeho dobu", a vynalezl například systém "five-penny coaches", první síť veřejné dopravy na světě.

Svatý otec dále chválí Pascala - který ve svých 31 letech prošel zkušeností obrácení, kterou nazval "ohnivou nocí" - za jeho jemné chápání role rozumu v náboženské víře.

Na jedné straně, říká papež, Pascal obhajoval "rozumnost víry v Boha"; na druhé straně, právě díky své intelektuální zdatnosti, uznával také hranice rozumu a zdůrazňoval, že je důležité na Boží volání odpovídat vírou.

Posledním tématem, které z dopisu vyplývá, je Pascalova pozornost věnovaná těm, kteří jsou na tom hůře než on sám.

Papež cituje Pascalova slova na smrtelné posteli: "Pokud lékaři mluví pravdu a Bůh mi dá, abych se z této nemoci uzdravil, jsem rozhodnutý nemít do konce života jinou práci nebo zaměstnání než sloužit chudým."

"Je dojemné," píše papež František, "uvědomit si, že v posledních dnech svého života neviděl tak velký génius, jakým byl Blaise Pascal, nic naléhavějšího než potřebu věnovat své síly skutkům milosrdenství."

Kardinál Tolentino: Pascalův "hluboký obdivovatel" papež František

Na tiskové konferenci svolané k představení apoštolského listu kardinál Tolentino de Mendonça - prefekt vatikánského Dikasteria pro kulturu a vzdělávání - zdůraznil, že papež František je Pascalovým "hlubokým obdivovatelem".

Kardinál poznamenal, že papež vydal (a nebo se chystá vydat) celou řadu takových apoštolských listů o osobnostech, jako jsou Dante Alighieri a svatá Terezie z Lisieux, které hodnotí jako "majáky" pro současný svět.

Pascal, řekl portugalský kardinál, je jedním z takových majáků, protože "spojuje vše": vědu a víru, filozofii a matematiku, spiritualitu a praktické myšlení.

Zdůraznil také, že list papeže Františka kromě toho, že pojednává o známých aspektech života francouzského myslitele, představuje originální přínos v tom, že se zabývá i méně známými oblastmi, jako je například jeho starost o chudé.

V odpovědi na otázku týkající se Pascalova spojení s jansenismem, kontroverzním teologickým hnutím v raně novověké církvi, kardinál uvedl, že francouzský spisovatel byl "dokonale katolický".

19. června 2023, 15:11