Hledejte

Papež František přijal poutníky z rodných obcí Jana XXIII. a Pavla VI.

Papež František pozdravil poutníky přicházející z rodiště svatých Jana XXIII. a Pavla VI. v severní Itálii a vyzval je, aby si vážili kořenů své víry a sami se stali svatými.

Devin Watkins/Alessandro Di Bussolo – Vatican News

Početná skupina poutníků ze severní Itálie se dnes, v sobotu 3. června, setkala s papežem Františkem, aby si připomněla 60. výročí encykliky Pacem in terries, úmrtí papeže Jana XXIII. a zvolení papeže Pavla VI. Poutníci přicestovali do Vatikánu z měst Sotto il Monte a Concesio, rodišť obou svatých papežů.

Význam rodiny

Papež František ve svém projevu připomněl, že jeho dva předchůdci žili v době velkého nadšení souvisejícím s konáním II. Vatikánského koncilu, ale také v době skličujících výzev včetně terorismu a studené války. Papež poděkoval Bohu za křesťanské svědectví těchto dvou papežů a vyzval poutníky z jejich rodných obcí, aby šli v jejich svatých stopách.

„Tito muži se mohli stát velkými pastýři, protože na své cestě potkávali dobré společníky, svědky evangelia, kteří jim pomáhali růst ve víře, až v nich vzplálo světlo povolání“, řekl papež.

Dodal, že rodiny obou papežů jim vštípily lásku k pevné křesťanské zbožnosti prostřednictvím tvrdé práce.

„Bůh nestvořil světce v laboratoři. Vytváří je na rozsáhlých staveništích, na nichž se pod vedením Ducha svatého kope do hloubky, aby se vytvořil pevný základ, na němž se staví, a dbá se na to, aby se stavělo spořádaně a dokonale, přičemž úhelným kamenem je Kristus“.

Kořeny pomáhají bránit se sobectví

Papež dále povzbudil poutníky ze dvou severoitalských měst, aby čerpali inspiraci u Jana XXIII. a Pavla VI., ale také u svých rodičů a prarodičů, kteří v radostech i těžkostech tvrdě pracovali na budování lepší budoucnosti pro své děti.

„Vždy si važte svých kořenů, ne proto, abyste z nich stavěli obranný val, ale jako bohatství, o které se můžete podělit s ostatními“.

Papež František také varoval před sobectvím a rozdělením křesťanských společenství, které ohrožují věřící v mnoha částech světa. Na závěr pak připomněl, že okresní města Bergamo a Brescia byla vybrána za „italské hlavní město kultury“ pro rok 2023, což nazval „znamením, které nás vede stejným směrem“. Skutečná kultura se totiž vytváří jednotně, v dialogu a společném bádání, a jak napsal svatý Pavel VI. v Populorum progressio, má vést „prostřednictvím vzájemné pomoci, prohlubování poznání, rozšiřování srdce k bratrštějšímu životu ve skutečně univerzálním lidském společenství“.

„Kultura je milovníkem pravdy a dobra pro člověka, společnost a stvoření. Kéž ji i nadále pěstujete, především ve svých domovech a farnostech, abyste pokračovali v poslání, které nám svěřili dva svatí papežové, pocházející z vašeho rodiště“.

3. června 2023, 14:07