Hledejte

Papež František při zastávce v sídle deníku Il Messaggero v roce 2018 Papež František při zastávce v sídle deníku Il Messaggero v roce 2018 

František: Jubileum není jen náboženskou událostí, ale společenskou obrodou

Papež píše vedení římského deníku Il Messaggero, který slaví 145. výročí svého vzniku: podporujte etický rozměr žurnalistiky v době tolika fake news. Svatý rok bude časem pro oživení naděje na bratrštější svět.

Alessandro De Carolis - Vatican News

Téměř půldruhého století vyprávět příběh Říma, Itálie a světa, který bude brzy sejde v Římě při příležitosti Jubilea 2025, události, která chce představit univerzální poselství naděje a důvěry. Novinářská práce - práce deníku Il Messaggero, který dosáhl prahu 145 let své činnosti - a očekávání nadcházejícího Svatého roku se prolínají v řádcích, které papež zaslal vedení římského deníku.

Pól přitažlivosti

Od 19. století až po dnešek je to "silný bod přitažlivosti pro žurnalistiku a informace", definuje jej František, který vyzývá, abychom "zvláště povzbuzovali a podporovali" "etický rozměr" této profese, neboť, jak poznamenává, "se nacházíme ve společenském a kulturním období, v němž je stále obtížnější rozeznat pravdu tím, že ji odlišíme od falešných zpráv". Poté přechází k události Jubilea, která bude mít celoplanetární rozměr a při níž, jak píše, se "Věčné město opět stane pólem přitažlivosti pro obnovení křesťanského poselství a oživení naděje pro ty, kdo sem v životní práci a vnitřním očekávání přijdou jako poutníci".

Společné klima důvěry

Podstatou Svatého roku, připomíná papež, je smíření mezi Bohem a lidstvem, čas, kdy je třeba přetrhat "pouta zla, otroctví a násilí, která hyzdí krásu lidské důstojnosti" v jistotě,  "že Bůh milosrdenství a soucitu nás přichází najít a smířit". František také znovu potvrdil, že jubileum má ve svém záměru "podporovat vizi spravedlivější a bratrštější společnosti" a "budování solidárnějšího a především lidštějšího světa" - "nejen náboženskou hodnotu, ale znamená také etickou, morální, sociální a kulturní obrodu". Jde tedy o událost "schopnou zacelit rány způsobené nespravedlností a různými formami násilí, překonat ekonomické nerovnosti a diskriminaci, znovu vytvořit kolektivní klima důvěry a naděje a zahájit procesy integrálního lidského růstu se zvláštním zřetelem na ty nejkřehčí a nejzranitelnější".

Z toho vyplývá, uzavírá František v dopise, "naléhavost" "prožít nadcházející jubileum s nadšením a účastí, což může výrazně napomoci znovuvytvoření klimatu naděje a důvěry".

19. června 2023, 13:38