Hledejte

František s čínskými kaplany v Itálii během dnešní audience František s čínskými kaplany v Itálii během dnešní audience  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež připomněl Den modliteb za čínskou církev

Ve středu 24. května dopoledne se na Svatopetrském náměstí konala pravidelná generální audience, při níž papež František pokračoval v katechetickém cyklu o apoštolské horlivosti. Tentokrát se věnoval svědectví prvního korejského kněze a mučedníka, sv. Ondřeje Kim Taegona. V závěrečných pozdravech připomněl svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů, spojený s dnem modliteb za čínskou církev, a vyzval k neustálé modlitbě za Ukrajinu.

Jana Gruberová – Vatican News

Na tuto středu (24.5.) připadá svátek Panny Marie, Pomocnice křesťanů, která je zvláště uctívána několika národy (Argentina, Slovinsko, Polsko, Čína) a celými kontinenty (Austrálie), mimo jiné v Číně ve svatyni Šešan, poblíž města Šanghaj. Od roku 1924 je také patronkou této země. Z toho důvodu papež Benedikt XVI. vyhlásil roku 2007 právě na čtyřiadvacátý květen Světový den modliteb za církev v Číně, který vybízí katolíky po celém světě k duchovní blízkosti i konkrétní podpoře čínského církevního společenství. Papež František podporuje tento krok svého předchůdce od samého počátku svého pontifikátu a ani dnes neopomněl vyzvat k modlitbě za leckdy strastiplnou cestu církve v Číně:

„Na dnešek připadá Světový den modliteb za katolickou církev v Číně, který souzní se svátkem Panny Marie, Pomocnice křesťanů, uctívané a vzývané v šešanské mariánské svatyni v Šanghaji. Rád bych v této souvislosti ujistil naše čínské bratry a sestry, že na ně pamatuji a sdílím jejich radosti i naděje, a vyjádřil, že jsem jim nablízku. Zejména se v myšlenkách obracím ke všem trpícím pastýřům a věřícím, aby zakusili útěchu a povzbuzení ve společenství a soudržnosti se všeobecnou církví. Všechny vás vybízím, abyste se modlili k Bohu, aby radostná zvěst o Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém mohla být hlásána ve své plnosti, kráse a svobodě, a tak přinášela ovoce k dobru katolické církve a celé čínské společnosti.“

Za rozšíření úcty k Panně Marii Pomocnici lze vděčit Janu Boskovi, který si ji zvolil za hlavní patronku salesiánské rodiny a jejích děl: v roce 1862 začal stavět baziliku zasvěcenou Panně Marii Pomocnici v turínské čtvrti Valdocco, která byla posvěcena 27. října 1868. Po Marii Pomocnici křesťanů pojmenoval Don Bosko také ženskou řeholní kongregaci, kterou založil s Marií Domenicou Mazzarellovou. Také konstituce Lumen gentium (62) zmiňuje titul „pomocnice“ mezi čtyřmi dalšími mariánskými tituly (přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice).

„Den Panny Marie, Pomocnice křesťanů, je mariánským posláním, které bylo velice drahé donu Boskovi. Zdravím salesiánskou rodinu, pamatuji na ni a děkuji za vše, co pro církev dělá.“

Na závěr papež František požádal o modlitbu za Ukrajinu:

„Zmocňuje se nás smutek, nadále přicházející z trýzněné Ukrajiny. Velice se tam trpí: nezapomínejme na ně. Modleme se dnes k Panně Marii Pomocnici, aby stála nablízku ukrajinskému národu“.

Překlad katecheze papeže Františka z dnešní generální audience najdete ZDE.

24. května 2023, 11:00