Hledejte

Papež: Lidé potřebují evangelium i na starém a unaveném Západě

František přijal zástupce kongregace spiritánů u příležitosti 175. výročí jejich znovuzaložení a povzbudil je, aby pokračovali v poslání "evangelizovat chudé a přijímat poslání tam, kam nikdo jiný nechce jít". Dále jim doporučil: "Dnešní naléhavé výzvy jsou interkulturalita a inkluze, dívejte se na každou z nich očima Ježíše, který se touží setkat s každým".

Salvatore Cernuzio - Vatican News 

Především hlásat evangelium. Protože i dnes, ve světě, kde je "výzva interkulturality a inkluze živá a naléhavá", v církvi i mimo ni, "je mnoho mužů a žen, kteří stále potřebují evangelium". A to "nejen v takzvaných 'misijních zemích', ale také na starém unaveném Západě". Papež František se setkal s takzvanými spirituály, Kongregací Ducha Svatého pod ochranou Neposkvrněného Srdce Panny Marie, která se zrodila, vlastně znovuzrodila, spojením dvou řeholních institutů, Kongregace Ducha Svatého (založené v roce 1703) a Společnosti Nejsvětějšího Srdce Panny Marie (1841). Po 175 letech od "znovuzaložení" přijal papež členy kongregace v Apoštolském paláci a zažertoval o skromné přítomnosti žen: 

Milí bratři a sestry, ale žádnou nevidím, kde je?

Počátky kongregace

Papež se věnoval zejména historii prvního založení a základním hodnotám, z nichž vychází charisma spirituálů: "Odvaha, otevřenost a odevzdanost působení Ducha, aby mohl vytvořit něco nového". Poté připomněl postavu Clauda-Françoise Poullarta des Plac, velmi mladého jáhna, zakladatele Kongregace Ducha Svatého, který se spolu s dvanácti spolubratry ze semináře "veden Duchem odvážně pustil do nečekaného dobrodružství".

Zřekl se vyhlídky na klidnou budoucnost - mohl být úspěšným knězem z bohaté rodiny - kvůli poslání, které teprve čekalo na objevení, vystavil se obětem, nepochopení a odporu, s velmi chatrným zdravím, které ho přivedlo k předčasné smrti, dříve než mohl svůj sen plně uskutečnit.

Tolik nepředvídaných událostí, tolik překážek, ale jeho "poddajnost vůči působení Ducha" vše proměňuje v odvážné "ano", díky němuž "Bůh v něm a skrze něj i v druhých pokaždé začíná něco nového". Tedy všichni ti bratři, kteří pokračují v jeho díle "připraveni reagovat na nová znamení doby", tedy služba chudým seminaristům, lidové misie, hlásání ad gentes v různých částech světa, "aniž by se nechali zastrašit i náboženským pronásledováním, které rozpoutala Francouzská revoluce”.

Návrat do hry

"Je to krásná a bohatá" historie, poznamenává papež, z níž připomíná "další zvláštní okamžik, v němž se vše znovu dostává do hry": druhé založení v roce 1848 spojením se Společností Nejsvětějšího Srdce Panny Marie, kterou založil ctihodný François Libermann, rovněž misionářskou, ale s jinou historií. V té době bylo nutné "překonat obavy a řevnivost", vzpomíná František, ale "bratři z obou rodin tuto výzvu přijali, spojili své síly a podělili se o to, co měli, v novém začátku". Po více než půldruhém století jsou vidět plody, počínaje širokou přítomností kongregace v 60 zemích na pěti kontinentech, s přibližně 2 600 řeholníky a zapojením mnoha laiků.

Díky vaší ochotě ke změnám a vytrvalosti jste zůstali věrni duchu svých počátků: evangelizovat chudé, přijímat poslání tam, kam se nikomu jinému nechce, dávat přednost službě těm nejopuštěnějším, respektovat národy a kultury, formovat duchovenstvo a místní laiky k integrálnímu lidskému rozvoji, to vše v bratrství a prostotě života a ve vytrvalosti modlitby.

Modlitba, odvaha, vnitřní svoboda

Především jde o modlitbu, zdůraznil papež a dodal pak spatra k připravenému textu:

"Je důležité se modlit, ne jen formálně: "bla bla bla...". Je třeba modlit se! Modlit se doopravdy!".

Stejně tak je důležité a nevzdávat se "odvahy" a "vnitřní svobody", které je třeba kultivovat a učinit z nich "živý rys svého apoštolátu", zvláště v tomto světě, který tolik potřebuje hlásání evangelia.

Dívejte se na každého očima Ježíše, který se touží setkat s každým - s každým! Nezapomínejte na to, s každým, s každým! - tím, že budete obzvlášť blízko těm nejchudším, že se jich budete dotýkat jeho rukama a upírat svůj pohled do jejich.

Nechte se vést Duchem

Odtud závěrečné doporučení nechat se vést "svěžím a vitálním dechem" Ducha, "pravého protagonisty" každého poslání: "Dovolte mu, aby vás osvítil, nasměroval, pohnul tam, kam chce, aniž byste si kladli podmínky, aniž byste kohokoli vylučovali, protože je to on, kdo ví, co je v každé době a v každém okamžiku zapotřebí".

8. května 2023, 12:25