Hledejte

Papež k vokacionistům: Vždy buďte otevřeným prostorem pro přijímání povolání

Papež František při setkání se společenstvím vokacionistů ve Vatikánu povzbuzuje, aby pokračovali ve své práci a pomáhali lidem rozlišovat povolání po vzoru svého zakladatele.

Lisa Zengariniová - Vatican News 

Papež František v pondělí přijal na audienci členy Společenství Božích povolání, známého také jako vocacionisté, kteří slaví první výročí kanonizace svého zakladatele, svatého Justina (Giustina) Maria Russolilla.

Kongregace byla založena v italské Neapoli v roce 1920 s charismatem "vyhledávat a podporovat povolání ke kněžství a řeholnímu životu, zejména mezi méně privilegovanými" a v současnosti působí v Itálii, Brazílii, Spojených státech, Argentině, Nigérii, na Filipínách, v Indii, na Madagaskaru, v Kolumbii, Ekvádoru, Indonésii, Velké Británii a Chile.

V promluvě k přibližně dvěma tisícům členů kongregace v aule Pavla VI. papež František poznamenal, že toto výročí nabízí příležitost zamyslet se nad odkazem svatého Justina, konkrétně nad tím, jak v dnešním světě uvádět do praxe jeho charisma služby kněžským a řeholním povoláním. Naznačil tři cesty.

Modlitba

První cestou je modlitba, "která je kořenem všech našich aktivit a veškerého apoštolátu", protože právě skrze "kontemplaci a adoraci" Hospodina nás "proměňuje" a my můžeme být "novými, jasnými, přívětivými a radostnými lidmi", kteří odrážejí jeho lásku.

"Když se takovými staneme, nabízíme první službu povoláním," řekl papež, "protože ty, s nimiž se setkáváme, zejména mladé lidi, přitahuje náš způsob bytí a životní volba, kterou jsme učinili".

 "Mnoho povolání je inspirováno touto radostí zakořeněnou v modlitbě", jejíž význam proto "nikdy nesmí být přehlížen", poznamenal papež.

Hlásání

Rovněž, pokračoval, "nesmí být zapomenuto na význam hlásání", který zdůraznil sám svatý Justin, když hovořil o "povinnosti každodenního kázání a neustálého zkoumání kultury povolání", přičemž doporučoval zejména výuku katechismu. To, jak řekl papež František Framcis, platí zvláště v "dnešním kulturním kontextu", v němž "mizí smysl pro Boží přítomnost a slábne víra" a zejména mladí lidé nejsou schopni pochopit smysl a směřování svého života.

Z toho vyplývá "potřeba vrátit se k evangelizaci: hlásat Slovo, předávat obsah naší víry jednoduchým a zaníceným způsobem a doprovázet lidi v jejich rozlišování".

"V církvi je toho zapotřebí: aby energie našeho apoštolátu směřovaly především k setkávání a naslouchání, k doprovázení v rozlišování. To vám doporučuji: oslovte všechny radostí z evangelia, pomáhejte lidem v jejich duchovním rozlišování, věnujte se evangelizaci!"

Misie

Nakonec papež František přítomným připomněl, aby "pěstovali a obnovovali" misionářského ducha, aby "předávali radost z evangelia", která je podstatnou součástí jejich charismatu, a to "dialogem s mladými lidmi, projevováním blízkosti rodinám, prostupováním všech lidských činností evangeliem, zejména v oblasti vzdělávání".  

22. května 2023, 14:44