Hledejte

Rabín Skorka s papežem Františkem Rabín Skorka s papežem Františkem 

Papež blahopřeje rabínu Skorkovi k čestnému doktorátu na Trnavské univerzitě

Ve středu 10. května proběhlo v Trnavě slavnostní předání čestného doktorátu argentinskému rabínovi Abrahamu Skorkovi, během něhož byla přečtena rovněž papežova gratulace. Čestný doktorát uděluje rabínovi Teologická fakulta Trnavské univerzity, vedená Tovaryšstvem Ježíšovým, za zásluhy o rozvoj mezináboženského dialogu.

Čestný doktorát uděluje rabínovi Teologická fakulta Trnavské univerzity, vedená Tovaryšstvem Ježíšovým, za zásluhy o rozvoj mezináboženského dialogu. Teologická fakulta Trnavské univerzity sídlí v hlavním městě Slovenska, Bratislavě. Mimo jiné se zasazuje o prohlubování dialogu s judaismem. V rámci svého akademického programu s názvem „Otevřme dveře“ fakulta nedávno hostila kardinála Kurta Kocha, prefekta Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů. Papežův pozdrav přinášíme v plném znění:

S potěšením jsem přijal zprávu, že Trnavská univerzita se Ti rozhodla udělit čestný doktorát jako uznání Tvého přínosu k rozvoji židovsko-křesťanského a mezináboženského dialogu a podpory tolerance v oblasti vědy a vzdělávání. Nemohu se slavnostního ceremoniálu zúčastnit osobně, a proto si dovoluji využít této příležitosti a pozdravit Tě těmito slovy.

Známe se již mnoho let a vždy jsem byl vděčný za Tvé nasazení při podpoře dialogu, zejména mezi Židy a křesťany. Během svého dvaačtyřicetiletého pedagogického a vědeckého působení jsi pozitivně ovlivnil dvě generace rabínů i katolických a protestantských teologů, přičemž jsi plně respektoval vědecké aspekty teologie.

Sám jsem také zakusil dar Tvého přátelství a moudrosti, za což děkuji našemu Pánu. Zvláště vzpomínám na chvíle strávené ve vzájemně obohacujících rozhovorech a na Tvé publikované úvahy o přátelství v mezináboženském dialogu. V myšlenkách se vracím také ke své nezapomenutelné návštěvě Slovenska v roce 2021 a k setkání s židovskou komunitou na Rybném náměstí v Bratislavě, kde bylo přítomno i několik katolíků. Taková setkání otevírají dveře k rozvoji plodných vzájemných vztahů.

Je příznačné, že toto vysoké akademické ocenění Ti uděluje Trnavská univerzita, založená v 17. století mými spolubratry jezuity, kteří tam působí dodnes, i když za jiných okolností. Vzhledem k tomu, že Trnava je město s bolestnou historií z pohledu židovské komunity, je Tvá návštěva u příležitosti udělení čestného doktorátu vítaným symbolem nové kapitoly dějin, kterou náš svět tak nutně potřebuje.

V průběhu staletí se s vírou často manipulovalo a nadále bývá zneužívána při sledování politických nebo ekonomických cílů, což může vést k umenšenému uznání náboženských hodnot. Svým celoživotním dílem jsi se vždy snažil zdůrazňovat, že autentické prožívání náboženských tradic a respektování lidských práv nemusí být v rozporu. Navíc jsi se správně snažil poukázat na to, že věřící lidé se mohou a musí zasazovat o lidská práva ve všech životních situacích. Doufám, že úsilí o dialog, spravedlnost a mírové soužití bude stále více charakterizovat vztahy mezi všemi muži a ženami bez ohledu na jejich víru.

Při vyjadřování těchto pocitů Tě, milý bratře, ujišťuji o svých modlitbách, aby tato radostná událost přinesla posílení židovsko-křesťanského a mezináboženského dialogu, a vyprošuji hojné Boží požehnání.

 

10. května 2023, 15:21