Hledejte

papež František papež František

Papež básníkům a umělcům: Často říkáte to, co ostatní nedokážou

Papež František promluvil k účastníkům konference s názvem "Globální estetika katolické imaginace", které se zúčastnili umělci a spisovatelé z celého světa, které vyzval, aby svou tvorbou i nadále vyjadřovali to, co jiní často vyjádřit nemohou.

Francesca Merlo - Vatican News 

Papež František v sobotu 27. května promluvil k účastníkům konference "Globální estetika katolické imaginace", kterou zaštiťuje "La Civiltà Cattolica" spolu s Georgetown University. Ve svém projevu k básníkům, spisovatelům, scenáristům a režisérům z různých částí světa - mezi nimiž byl i oceňovaný filmový režisér Martin Scorsese s rodinou - papež František poznamenal, že "v životě miloval mnoho básníků", a prozradil, že sám v mládí vyučoval literaturu.

Lekce, které literatura přináší

"Slova těchto autorů mi pomohla pochopit sebe sama, svět a můj lid, ale také hlouběji porozumět lidskému srdci, mému osobnímu životu z víry a mé pastorační práci, a to i nyní, v mé současné službě."  Literatura, pokračoval, "je jako osten v srdci; pohne nás ke kontemplaci a postaví nás na cestu". 

Oči, které vidí a sní

Papež František se poté rozhodl podělit se s účastníky o některé osobní zkušenosti. "Nejprve mi dovolte, abych to řekl takto: Jste oči, které vidí a sní," a připomněl latinskoamerického spisovatele, který kdysi řekl, že máme dvoje oči: jedny z masa a druhé ze skla. "Očima z masa vidíme to, co je před námi, očima ze skla vidíme své sny".  

Umělci jsou ti, kteří svýma očima vidí i sní.  Vidí do větší hloubky, prorokují, ukazují nám jiný způsob vidění a chápání toho, co máme před očima.  Poezie totiž nevypovídá o skutečnosti počínaje abstraktními principy, ale tím, že nejprve naslouchá realitě: práci, lásce, smrti a všem těm malým velkým věcem, které naplňují náš život.  V tomto smyslu nám pomáhá "zaslechnout Boží hlas i v hlaholu času". Církev dnes potřebuje vaše dary, zdůraznil papež.

"Neklid" lidského ducha

Papež František poté poznamenal, že "jste také hlasem 'neklidu' lidského ducha". Upřesnil, že jsou si dobře vědomi toho, že "umělecká inspirace je nejen utěšující, ale také znepokojující, protože představuje jak krásnou, tak tragickou realitu života". Vysvětlil, že má na mysli společenskou kritiku, ale také "hluboké zápasy duše", složitost rozhodování a rozporuplnost naší lidské existence.

Jako básníci, vypravěči, filmaři a umělci, pokračoval papež, máte za úkol vdechnout život věcem, které často nejsme schopni popsat. "Nikdy nepřestávejte být originální a kreativní, nikdy neztrácejte úžas z toho, že žijete," dodal.

Utváření naší představivosti

Papež František přešel ke třetímu a poslednímu bodu a poznamenal, že "patříte mezi ty, kteří utvářejí naši představivost", neboť vaše "práce má vliv na duchovní představivost lidí naší doby, zejména pokud jde o postavu Krista".  Papež totiž, jak již řekl dříve, zdůraznil, že "potřebujeme génia nového jazyka, silné příběhy a obrazy, spisovatele, básníky a umělce schopné hlásat světu poselství evangelia a umožnit nám tak vidět Ježíše".

Na závěr papež František poděkoval přítomným za jejich službu. "Pokračujte ve snění," vyzval je, "buďte neklidní, spřádejte slova a vize, které nám mohou pomoci interpretovat tajemství lidského života a vést naši společnost ke kráse a univerzálnímu bratrství."

27. května 2023, 13:31