Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papežův reskript upřesňuje dva body motu proprio "Traditionis custodes"

František jednoznačně opakuje to, co bylo stanoveno v tomto dokumentu, totiž že používání farních kostelů pro skupiny slavící předkoncilním obřadem, stejně jako používání starého misálu kněžími vysvěcenými po 16. červenci 2021, může povolit pouze biskup po získání povolení od Svatého stolce.

Vatican News

Papež František jednoznačně potvrzuje dva přesné body motu proprio "Traditionis custodes", dokumentu, který v červenci 2021 nově upravil normy o používání starého misálu a navrátil pravomoc nad těmito bohoslužbami biskupům. Učinil tak reskriptem, spojeným s audiencí udělenou v pondělí 20. února prefektovi Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, kardinálu Arthuru Rocheovi. Dva body, které byly předmětem různých výkladů a nedávných debat, včetně mediálních, se týkají: používání farních kostelů a případného zřizování osobních farností pro skupiny slavící podle misálu z roku 1962, vydaného Janem XXIII. před II. vatikánským koncilem, a používání tohoto misálu kněžími vysvěcenými po 16. červenci 2021, tj. po zveřejnění motu proprio.

Text "Traditionis custodes" byl ostatně již dostatečně jasný: jedná se o dva vymezené případy, pro které si biskup před rozhodnutím musí vyžádat povolení od Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, které podle motu proprio v této věci vykonává pravomoc Svatého stolce. Právě toto dikasterium tedy v závislosti na okolnostech dá případnou zelenou diecéznímu ordináři.

Poté, co papež František bez jakékoli, byť vzdálené, možnosti nedorozumění znovu potvrdil, že v obou zmíněných případech se jedná o "dispenze vyhrazené zvláštním způsobem Apoštolskému stolci", a proto jsou biskupové povinni požádat Svatý stolec o povolení, reskript uvádí: "Pokud by diecézní biskup udělil dispenze ve dvou výše uvedených případech, je povinen o tom informovat Dikasterium pro bohoslužbu a svátosti, které jednotlivé případy posoudí".

Proto v případě poskytnutí farních kostelů, zřízení osobních farností a udělení nihil obstat pro používání starého misálu kněžími vysvěcenými po červenci 2021, které byly povoleny diecézní autoritou bez souhlasu Říma, bude biskup povinen učinit krok, který dříve neučinil, a to tak, že poté vyhoví odpovědi ze strany vatikánského dikasteria. Nakonec František novým papežským reskriptem "potvrzuje to, co bylo stanoveno" v odpovědích na dubia, které se objevily po zveřejnění "Traditionis custodes". Jedná se o odpovědi zveřejněné spolu s některými vysvětlivkami 4. prosince 2021.

21. února 2023, 12:06