Hledejte

Papež: Modleme se za Benedikta XVI., je těžce nemocný a v tichosti podporuje církev

Na závěr generální audience František požádal věřící o „zvláštní modlitbu“ za svého pětadevadesátiletého předchůdce: „Kéž ho Pán podpoří v tomto svědectví lásky k církvi až do konce“.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Vprostřed pozdravu italským věřícím na závěr dnešní generální audience se papež František při pohledu na přítomné v aule Pavla VI. odchýlil od připraveného psaného textu a svěřil jim velmi konkrétní modlitební úmysl: „Prosím o zvláštní modlitbu za emeritního papeže Benedikta, který v tichosti podporuje církev. Pamatujte na něj, je velmi nemocný, a proste Pána, aby ho utěšil a podporoval v tomto svědectví lásky k církvi až do konce“.

Těchto několik slov papeže Františka naznačuje choulostivou situaci zdravotního stavu Benedikta XVI., který se 16. dubna dožil 95 let. Joseph Ratzinger se několik měsíců po své rezignaci v únoru 2013 uchýlil do kláštera Mater Ecclesiae ve Vatikánských zahradách. Pomáhají mu zasvěcené laičky Memores Domini a jeho osobní sekretář, mons. Georg Gänswein, který v průběhu let vždy hovořil o Benediktově životě naplněném modlitbou, hudbou, studiem a četbou.

Papež František při mnoha příležitostech hovořil o poutu se svým předchůdcem, kterého při modlitbě Anděl Páně 29. června 2021, v den 70. výročí Ratzingerova kněžského svěcení, nazval „otcem a bratrem“. Od začátku svého pontifikátu zahájil papež František „tradici“ setkávání s emeritním papežem, počínaje historicky první návštěvou nově zvoleného papeže, který přiletěl vrtulníkem do rezidence Castel Gandolfo, kde Benedikt pobýval několik týdnů před svým přestěhováním zpět do Vatikánu. Před vánočními či velikonočními svátky nebo u příležitosti konzistoře s novými kardinály si František nikdy nenechal ujít toto gesto blízkosti a zdvořilosti a vždy navštívil vatikánský klášter, aby emeritního papeže pozdravil a popřál mu vše dobré.

28. prosince 2022, 10:34