Hledejte

Papež: "Odjíždím z Kanady nesmírně obohacen díky původním obyvatelům“

Papež František se před svým odletem z Québecu setkal s delegací původních obyvatel, aby vyjádřil uznání za své přijetí v Kanadě a vyjádřil naději, že přispěl k cestě smíření a uzdravení.

Devin Watkins – Vatican News

"Ve svém srdci nosím nesrovnatelný poklad všech těch jednotlivců a národů, kteří ve mně zanechali stopu; tváře, úsměvy a poselství, které ve mně zůstávají; nezapomenutelné příběhy a přírodní krásy; zvuky, barvy a emoce, které se mě hluboce dotkly."

Papež František pronesl tato upřímná slova uznání obyvatelům Kanady, když se připravoval na odlet z Quebecu, aby se krátce zastavil v nejsevernějším městě Iqaluit.

Papež se v pátek ráno setkal s delegací původních obyvatel přítomných v Quebecu v arcibiskupské rezidenci.

Svatý otec ve svém projevu připomněl téma své apoštolské cesty: "Kráčet společně".

"Rozlehlost této země nás nutí přemýšlet o dlouhé cestě uzdravení a smíření, kterou společně absolvujeme."

'Bolest za způsobené křivdy'

Papež František připomněl, že do Kanady přijel jako poutník a "přítel, aby se s vámi setkal a viděl, slyšel, poznal a ocenil, jak žijí původní obyvatelé této země".

"Přijel jsem jako bratr, abych na vlastní kůži poznal dobré i špatné ovoce, které v průběhu let nesou členové místní katolické rodiny," řekl. "Přijel jsem v duchu pokání, abych vyjádřil svou upřímnou bolest nad křivdou, kterou vám způsobilo nemálo katolíků, kteří vůči vám podporovali utlačovatelskou a nespravedlivou politiku."

Papež vyjádřil naději, že jeho návštěva může pokročit v "hledání pravdy", která napomůže uzdravení a usmíření, a zároveň zasít "semínka naděje" pro budoucí generace.

"Velmi obohacen"

Když se papež František připravoval na pozdější páteční odlet z Kanady, prohlásil, že se do Říma vrací "velmi obohacen" a že se cítil obzvláště dojat "domorodými reáliemi těchto zemí".

"Troufám si říci, pokud mi to dovolíte, že se nyní v jistém smyslu cítím být také součástí vaší rodiny, a jsem tím poctěn."

Oslava svátku svaté Anny byla zvláštním vrcholem, řekl papež, protože nabízela připomínku zachování pouta mezi mladými a starými a "udržování zdravého a harmonického vztahu s celým stvořením".

Znovu tkát smíření

Papež František dále povzbudil všechny Kanaďany - domorodé i nedomorodé - aby svěřili plody této návštěvy třem svatým ženám: Anně, Panně Marii a svaté Kateri Tekakwithě.

Svatá Anna, řekl, připomíná dary něhy a ochrany; Maria poukazuje na naši poutnickou cestu do nebe; a svatá Kateri nabízí příklad vzorné oddanosti modlitbě a práci, stejně jako "schopnost snášet mnohé zkoušky s trpělivostí a mírností".

"Tyto ženy nám mohou pomoci spojit se a začít znovu spřádat smíření, které dokáže podpořit práva těch nejzranitelnějších z nás a nahlížet na dějiny bez zášti a zapomnění."

Cesta k uzdravení

Na závěr papež povzbudil obyvatele Kanady, aby šli za svými sny, které Bůh vložil do jejich srdcí, s "mírností a odhodláním" ve stopách těchto svatých žen.

"Kéž požehnají cestě, kterou nyní sdílíme," modlil se, "a přimlouvají se za nás a za toto velké dílo uzdravení a smíření, které je Bohu tak milé."

30. července 2022, 09:18