Hledejte

Papež během svého proslovu Papež během svého proslovu 

František: Když strach opanuje život, mafie vítězí

"Prvními oběťmi organizovaného zločinu jsou ti poslední, novodobí otroci, na nichž je postavena mafiánská ekonomika". Takto se František obrátil na účastníky setkání, které u příležitosti 30. výročí založení Ředitelství pro vyšetřování mafie (Direzione Investigativa Antimafia) uspořádala Papežská mariánská akademie. Důrazná výzva ke stavbě "domovů" ve znamení rovnosti, spravedlnosti a bratrství, z nichž se bude šířit kultura zákonnosti.

Paolo Ondarza - Vatikán

Povzbuzuji vás, abyste pokračovali s nadšením, přestože ve společenské - a dokonce i církevní - struktuře jsou přítomny některé šedé oblasti, kde je obtížné vnímat jasný odstup od starých, chybných a dokonce amorálních způsobů jednání.

Zdravý stud jako předpoklad pro změnu

Papež František při přijetí účastníků setkání vyjádřil podporu a uznání delikátní a riskantní práci v boji proti mafiím; tam, kde došlo k netransparentnosti a prospěchářství, se pak dovolává "zdravého studu", bez něhož "není možná změna a vzájemná spolupráce pro společné dobro zůstává chimérou".

"Domovy" spravedlnosti a bratrství

Bratrské soužití a sociální přátelství je možné, vysvětluje papež, tam, kde existují domovy, které uskutečňují pakt mezi generacemi "synodálním zachováním 'zdravých kořenů' těch, kteří věřili a stále věří v krásu společného bytí, v dialog, laskavost a podporu spravedlnosti pro všechny". Domovy a rodiny oživené kvasem rovnosti, spravedlnosti a bratrství.  Tyto domy, poznamenává římský biskup, "působí jako mírné a silné protilátky" proti partikulárním zájmům, korupci, chamtivosti a násilí, které jsou DNA mafie.

Svatý otec s účastníky setkání
Svatý otec s účastníky setkání

Světlo proti strachu

Mafie vítězí, když strach ovládne život, a proto se zmocňují myslí a srdcí a zbavují lidi jejich vnitřní důstojnosti a svobody. Vy, kteří jste zde, se snažíte o to, aby strach nemohl zvítězit: jste proto podporou změny, zábleskem světla uprostřed temnoty, svědectvím o svobodě. Povzbuzuji vás, abyste na této cestě pokračovali: buďte silní a přinášejte naději, zejména těm nejslabším.

Bok po boku s posledním

Pokud chybí ochrana a dodržování zákonů, dodává František, jsou první obětí ti nejzranitelnější, ti poslední:

Všichni jsou novodobými otroky, na nichž je postavena mafiánská ekonomika; jsou odpadem, který potřebují ke znečišťování společenského života a samotného životního prostředí. Proto vás vyzývám, abyste byli bližními všech těchto lidí, obětí šikany, a snažili se zločinu předcházet a bránit.

Odpor proti mafiánskému kulturnímu kolonialismu

Z toho vyplývá výzva "bránit se mafiánskému kulturnímu kolonialismu prostřednictvím výzkumu, studia a vzdělávacích aktivit".

Také mafiánské myšlení vstupuje jakoby do kulturního kolonialismu, do té míry, že stát se mafií je již součástí kultury, je to jako cesta, kterou musíte jít. Ne! Tohle není možné. Je to cesta otroctví. Vaše práce je proto tak skvělá, že tomu brání: děkuji!

"Občanský, sociální a ekologický pokrok," uzavírá papež, "nepramení z korupce a privilegií, ale ze spravedlnosti, svobody, poctivosti a solidarity."

(pb)

23. června 2022, 14:22