Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Růženec za mír, papež zakončí mariánský měsíc v kostele Santa Maria Maggiore

Před Františkovou mariánskou modlitbou 31. května v 18 hodin v římské bazilice bude položen květinový věnec k poctě Panny Marie a zvláštní úmysl, aby svět trpící konfliktem na Ukrajině a hluboce zraněný násilím v mnoha zemích neztrácel naději. Hlavní svatyně budou také propojeny přenosem z míst konfliktu a přítomna bude mimo jiné ukrajinská rodina a lidé spojení s oběťmi války.

Gabriella Ceraso – Vatican News

S Mariinou přímluvou proti válečnému šílenství, protože "Bohu není nic nemožné". Papež se bude opět modlit růženec společně s věřícími z celého světa a ve spojení s některými svatyněmi, které se nacházejí ve válečných oblastech. Bude to na závěr mariánského měsíce května, který František zahájil výzvou, abychom se každý den modlili růženec.

Papež, Boží lid a svatyně světa

Jak oznámila Papežská rada pro podporu nové evangelizace, František se 31. května v 18 hodin před sochou Panny Marie Regina Pacis v římské bazilice Santa Maria Maggiore pomodlí růženec s úmyslem "nabídnout znamení naděje světu, který trpí konfliktem na Ukrajině a je hluboce zraněn násilím na mnoha stále aktivních válečných scénách". Z tohoto důvodu budou Boží lid reprezentovat různé kategorie lidí: chlapci a dívky, kteří přijali první svaté přijímání a biřmování, skauti, rodiny ukrajinské komunity v Římě, zástupci Mariánské mládeže (GAM), příslušníci vatikánského četnického sboru a papežské švýcarské gardy a tří římských farností zasvěcených Panně Marii Královně míru spolu se členy římské kurie." Na znamení blízkosti těm, kteří jsou nejvíce postiženi následky konfliktu v srdci Evropy - vysvětluje se dále v komuniké - "byla k modlitbě desátků růžence pozvána ukrajinská rodina, lidé spjatí s oběťmi války a skupina vojenských kaplanů se svými jednotkami. Kromě toho," pokračuje Papežská rada pro podporu nové evangelizace, "dalším důležitým znamením globálního zapojení je přímý přenos modliteb z "mezinárodních svatyní po celém světě spolu s některými svatyněmi, které se nacházejí v zemích stále postižených válkou nebo se silnou politickou nestabilitou": Irák, Sýrie, Ukrajina, Bahrajn - a také z mezinárodních svatyní: Svatyně Panny Marie Míru a Dobré cesty; Mezinárodní svatyně Ježíše Spasitele a Matky Marie; Svatyně na Jasné Hoře; Mezinárodní svatyně korejských mučedníků; Svatý dům Loretánský; Panny Marie Růžencové; Mezinárodní svatyně Panny Marie v Knocku;  Panny Marie Královny míru; Panny Marie Guadalupské; Panny Marie Lurdské.

Papežova neustálá modlitba

Od začátku "nesmyslné" a "svatokrádežné" války na Ukrajině se František při každé veřejné i soukromé příležitosti nepřestává dovolávat Mariiny přímluvy, aby smrt a ničení skončily a aby se našlo politické a diplomatické řešení. Bylo to 24. března, kdy prosba k Panně Marii za mír a akt zasvěcení lidstva, zejména Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, v temné hodině, kterou svět prožívá, spojily miliony věřících. Pak při generálních audiencích a pak na konci nedělních katechezí, kdy mnohokrát zdravil věřící z celého světa, od Pompejí až po Jasnou Horu, František nepřestával opakovat, abychom "důvěřovali Marii" a vzývali ji.

Regina Pacis: Panna Maria a první světová válka

31. května se bude modlitba konat před sochou Panny Marie Regina Pacis, která se nachází v levé lodi baziliky Panny Marie Větší a kterou chtěl Benedikt XV. požádat Pannu Marii o ukončení první světové války v roce 1918. "Panna Maria," vysvětluje Papežská rada pro podporu nové evangelizace v komuniké, "je zobrazena s levou rukou zdviženou na znamení ukončení války, zatímco pravou rukou drží Ježíška, připraveného upustit olivovou ratolest symbolizující mír. Na podstavci jsou vytesány květiny, které symbolizují rozkvět života a návrat míru. Je tradicí, že věřící pokládají k nohám Panny Marie malé ručně psané lístky s modlitebními úmysly. Papež položí k nohám sochy věnec květin a poté se pomodlí k Panně Marii a zanechá svůj zvláštní úmysl."

Všichni věřící ve všech částech světa jsou zváni, aby podpořili papeže Františka v modlitbě ke Královně míru, která bude vysílána živě na oficiálních kanálech Svatého stolce. Budou propojeny všechny katolické sítě na světě a díky překladu do italského znakového jazyka LIS bude přístupný i neslyšícím a nedoslýchavým.

 

(vac)

26. května 2022, 16:18