Hledejte

Po skončení mše papež přistoupil ke koncelebrantům, aby je osobně pozdravil Po skončení mše papež přistoupil ke koncelebrantům, aby je osobně pozdravil 

Papež: Ve světě je tolik válek a napětí, noví světci inspirují k dialogu

Na závěr mše svaté při kanonizaci deseti blahoslavených na Svatopetrském náměstí František znovu vyzval ty, kteří zastávají "vysoce odpovědné funkce", aby byli "protagonisty míru, a ne války". Pozdravil delegace z různých zemí, řeholní rodiny a autority, zejména italského prezidenta Sergia Mattarellu.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Je třeba vést dialog navzdory napětí, válkám a vzdálenostem, které ve světě narůstají. Na závěr kanonizační mše na Svatopetrském náměstí se František zaměřil na současné události a břemeno dramatu, které s sebou nesou, a poté připomněl příklad deseti nových svatých, aby byli přímluvci míru a inspirátory pro ty, kteří ve světě vedou země a obyvatelstvo.

"Zatímco se ve světě bohužel zvětšují vzdálenosti a roste napětí a války, kéž noví svatí inspirují k řešením a k dialogu, zejména v srdcích a myslích těch, kteří zastávají odpovědné posty a jsou povoláni být protagonisty míru, a ne války."

Zaplněné náměstí

Papež přednesl svou výzvu před náměstím zaplněným asi 50 000 věřícími z Itálie a z celého světa: od Uruguaye přes Alžírsko a Tunisko, Holandsko a Francii až po Indii. Na pódiu byli kardinálové, biskupové, kněží a řeholníci, kteří koncelebrovali při mši svaté. Jim také patřilo poděkování římského biskupa před recitací Regina coeli u paty sochy Panny Marie, umístěné na pódiu pod pěti gobelíny s tvářemi nových svatých.

Prezident Italské republiky Sergio Mattarella na kanonizační mši na Svatopetrském náměstí
Prezident Italské republiky Sergio Mattarella na kanonizační mši na Svatopetrském náměstí

Pozdrav autoritám a řeholním rodinám nových svatých

"Než ukončím tuto eucharistickou slavnost, chtěl bych vás všechny pozdravit a poděkovat vám: mým bratrům kardinálům a biskupům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím, zvláště těm, kteří patří k duchovním rodinám nových svatých, a vám všem, věrnému Božímu lidu, který se zde shromáždil z mnoha částí světa," říká papež František. Poté také pozdravil oficiální delegace jednotlivých zemí, zejména prezidenta Italské republiky Sergia Mattarellu, který spolu s dalšími představiteli seděl v první řadě vedle své dcery Laury.

Sociální a duchovní růst

Nakonec papež upozornil na šest mužů a čtyři ženy, které povýšil k úctě oltáře:

"Je dobré vidět, že tito světci svým evangelijním svědectvím podpořili duchovní a sociální růst svých národů a také celé lidské rodiny."

Proto se modlíme, aby osvětlovali cesty míru. "Nyní," uzavírá papež František, "se obracíme k Panně Marii, aby nám pomohla radostně napodobovat příklad nových svatých."

Papež v otevřeném džípu zdraví dav na Svatopetrském náměstí a Via della Conciliazione
Papež v otevřeném džípu zdraví dav na Svatopetrském náměstí a Via della Conciliazione

Dlouhá cesta v papamobilu

Po skončení mariánské modlitby papež přistoupil k jednotlivým prelátům, kteří mši koncelebrovali, aby je osobně pozdravil, jak je to obvyklé při oslavách na Svatopetrském náměstí. Poté se papež v bílém otevřeném džípu vydal na dlouhou cestu, aby pozdravil věřící, kteří se tísnili podél Berniniho kolonády. Vůz pak zamířil na náměstí Pia XII, aby přejel ulici Via della Conciliazione a dojel do poloviny cesty. Dvě křídla davu za zábranami vítala papeže zpěvem a potleskem nebo fotografováním z telefonů. Žena na invalidním vozíku mávala Františkovi polibky a ten několikrát políbil a požehnal dětem, které mu předávali muži z ochranky.

Polibek dítěti
Polibek dítěti
15. května 2022, 17:53