Hledejte

Dnešní audience pro kamiliány Dnešní audience pro kamiliány 

Papež Kamiliánům: Dobří samaritáni v "polní nemocnici" církve

František se setkal s účastníky 59. generální kapituly Řádu služebníků nemocných, která právě zvolila nového generálního představeného, otce Pedra Tramontina z provincie ve Spojených státech.

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

Církev, která chce lidem nabídnout "dobrou 'polní nemocnici', kde se zranění mohou setkat a pocítit Kristovu blízkost a něhu", se nemůže "obejít bez charismatu" milosrdenství svatého Kamila del Lellis, které prožívají jeho synové, služebníci nemocných, známí jako kamiláni. Zdůraznil to papež František, když se v Konzistorním sále setkal s šedesáti účastníky 59. generální kapituly řádu a vyzval je, aby se kamiliánské poselství stalo "vtěleným poselstvím, které je vybízí k tomu, aby na sebe brali břemena druhých, rány a úzkosti nejzranitelnějších bratří a sester".

59. kapitola: "Kamiliánské poslání dnes"

Poté, co papež přivítal nového generálního představeného Pedra Tramontina z kamiliánské delegace ve Spojených státech, který byl zvolen minulý týden, připomněl, že téma zvolené pro kapitulu, která se koná v Nemi od 2. do 22. května, zní "Jaké je dnes kamiliánské poslání?". Delegáti ze všech provincií řádu ve světě navrhují, jak zdůraznil, "najít nové způsoby evangelizace a blízkosti, aby se s dynamickou věrností realizovalo" kamiliánské charisma, "které vás staví do služby nemocným".

Charita: Křesťanská odpověď na individualismus a lhostejnost

Papež dále připomněl, že svatý Kamil de Lellis, proměněný Boží láskou, pocítil výzvu dát život nové řeholní rodině, která "napodobujíc Ježíšův soucit a něhu vůči trpícím na těle i na duchu, bude žít přikázání lásky radostným hlásáním evangelia a péčí o ty nejkřehčí".

"Naše doba je poznamenána individualismem a lhostejností, které vytvářejí osamělost a způsobují zmaření mnoha životů. To je naše dnešní kultura, že? Kultura zavrhování. Křesťanská odpověď nespočívá v rezignovaném pozorování přítomnosti nebo v nostalgické lítosti nad minulostí, ale v lásce, která oživena důvěrou v Prozřetelnost umí milovat svou dobu a s pokorou vydává svědectví evangeliu."

Svatý Kamil a styl milosrdného Samaritána

Podle papeže Františka toho dosáhl svatý Kamil, "jedna z postav světců, kteří nejlépe ztělesňují styl milosrdného Samaritána, který se na cestě přiblížil ke svému zraněnému bratru. Je to životní volba, která umožňuje člověku "vystoupit ze stínu uzavřeného světa a vytvořit svět otevřený", cituje encykliku Fratelli tutti. Papež vyzývá bratry kamiliány, aby se nechali inspirovat zakladatelem a "pohlédli na realitu utrpení, nemoci a smrti Ježíšovýma očima".

"Učiníte tak z kamiliánského poselství vtělené proroctví, které vás vybízí, abyste na sebe vzali břemena druhých, rány a úzkosti nejzranitelnějších bratří a sester."

Kamiliáni jsou nepostradatelní "polní nemocnici" církve

Papež znovu zdůraznil, že je důležité s pomocí Ducha svatého hledat všechny způsoby, jak žít charisma milosrdenství svatého Kamila, a "oceňovat také nejvhodnější způsoby spolupráce s laiky, zejména se zdravotníky". Žádá, abychom společně "ve společenství hledali vůli Páně". A děkuje kamiliánům: "za to, čím jste a co v církvi děláte".

"Chceme-li lidem nabídnout dobrou ‚polní nemocnici’, kde zranění mohou pocítit Kristovu blízkost a něhu, chceme-li to, neobejdeme se bez charismatu svatého Kamila de Lellis. Je na vás, abyste tomuto Božímu daru věnovali své ruce, nohy, mysl a srdce, aby i nadále podněcoval Boží dílo v naší době."

Kapitola probíhá v Nemi do 22. května

Práce 59. generální kapituly kamiliánů, která zvolila nového generálního představeného a konzultory, kteří povedou řád v příštích šesti letech, probíhají od 2. května v centru "Ad Gentes"  v Nemi a skončí 22. května.

 (vac, zkráceno)

16. května 2022, 16:07