Hledejte

Papež: Ježíš a Buddha utvářeli mír a hlásali nenásilí

Ve Vatikánu probíhá dvoudenní návštěva buddhistických představitelů z Mongolska, kterou Papežská rada pro mezináboženský dialog spolu s apoštolským prefektem Ulánbátaru, arcibiskupem Giorgem Marengou, připravovala dva roky. Oficiální představitele mongolského buddhismu dnes vůbec poprvé v historii přijal papež.

Jana Gruberová – Vatican News

Jak papež poznamenal, cílem setkání, které se koná u příležitosti třicátého výročí založení apoštolské prefektury v Ulánbátaru a navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Mongolskem, je prohloubit přátelské vztahy s katolickou církví, podpořit vzájemné porozumění a spolupráci v zájmu budování mírové společnosti.

„Mír je dnes vroucí touhou lidstva. Proto je naléhavě nutné prostřednictvím dialogu na všech úrovních podporovat kulturu míru a nenásilí a usilovat o ni. Tento dialog musí vyzývat všechny lidi k odmítnutí násilí ve všech jeho formách, včetně násilí vůči životnímu prostředí. Bohužel existují lidé, kteří náboženství stále zneužívají a používají ho k ospravedlnění násilí a nenávisti“.

František dále zdůraznil, že Ježíš i Buddha utvářeli mír a hlásali nenásilí. Ačkoli Ježíš žil v násilné době, učil, že skutečným bitevním polem, na kterém se sváří násilí a pokoj, je lidské srdce.

„Neúnavně hlásal bezpodmínečnou Boží lásku, která přijímá a odpouští, a učil své učedníky, aby milovali své nepřátele (srov. Mt 5,44). Tímto vytyčil cestu nenásilí, kterou šel až do konce, až ke kříži, jímž zjednal pokoj a zrušil nepřátelství (srov. Ef 2,14-16). Proto „být pravými Ježíšovými učedníky dnes znamená také dodržovat jeho výzvu k nenásilí“,

citoval římský biskup z Poselství ke Světovému dni míru z roku 2017. Rovněž Buddhovo hlavní poselství bylo nenásilí a mír, pokračoval František. Učil, že „vítězství za sebou zanechává stopu nenávisti, protože poražený trpí. Zanechte všech myšlenek na vítězství a porážku a žijte v míru a radosti“, vybízel Buddha slovy sbírky Dhammapáda. Zdůrazňoval také, že zvítězit sám nad sebou je lepší než zvítězit nad ostatními: „Lepší je zvítězit sám nad sebou než vyhrát tisíc bitev proti tisíci lidem“ (tamtéž).

„Ve světě sužovaném konflikty a válkami máme jako náboženští vůdci, hluboce zakořenění v našich náboženských naukách, povinnost inspirovat lidstvo, aby se zřeklo násilí a budovalo kulturu míru“,

Naléhal František a ujistil, že také nevelká mongolská církev (1400 katolíků v osmi farnostech) je plně odhodlána podporovat kulturu setkávání podle svého Mistra a Zakladatele, který prohlásil: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ (srov. Jan 15,12).

„Posilujme naše přátelství pro dobro všech. Mongolsko má dlouhou tradici mírového soužití různých náboženství. Doufám, že tato dávná historie harmonie v rozmanitosti bude pokračovat i dnes, a to prostřednictvím účinného uplatňování náboženské svobody a podpory společných iniciativ pro společné dobro. Vaše dnešní přítomnost zde je sama o sobě znamením naděje. S těmito pocity vás vyzývám, abyste pokračovali v bratrském dialogu a dobrých vztazích s katolickou církví ve vaší zemi v zájmu míru a harmonie“.

Rozloučil se papež se svými hosty, poděkoval jim za návštěvu a popřál pěkný pobyt v Římě: „Přeji vám i těm, které zastupujete v různých buddhistických klášterech v Mongolsku, hojnost míru a prosperity“.

28. května 2022, 12:19