Hledejte

Audience pro sdružení Fiat Audience pro sdružení Fiat  (Vatican Media)

Papež: Válka na Ukrajině nám připomíná naléhavost civilizace lásky

Dnes dopoledne přijal papež František účastníky sympozia „Po stopách kardinála Suenense – Duch svatý, Maria a církev“, které pořádá sdružení Fiat. Tato asociace byla založena roku 1982 v rámci hnutí charismatické obnovy kardinálem Léonem-Josephem Suenensem a Veronikou O'Brienovou s cílem nové evangelizace v duchu II. Vatikánského koncilu.

Vatican News

„Spolu s vámi děkuji Pánu za dílo kardinála Suenense a Veroniky O'Brienové, které dnes pokračuje ve vašem apoštolátu. Ve věrnosti evangelijním myšlenkám svých zakladatelů jste odhodláni sdílet evangelium s každým člověkem, kterého vám Prozřetelnost postaví do cesty“, oslovil papež účastníky sympozia a pokračoval:

„Tragédie, které prožíváme v této době, zejména válka na Ukrajině, která je nám tak blízká, nám připomínají naléhavost civilizace lásky. V pohledu na naše bratry a sestry, kteří jsou oběťmi válečných hrůz, čteme hlubokou a naléhavou potřebu života vyznačujícího se důstojností, mírem a láskou“.

„Stejně jako Panna Maria máme neustále pěstovat misionářského ducha, abychom se přiblížili trpícím a otevřeli jim svá srdce“, zdůraznil dále František: „Máme s nimi kráčet, bojovat s nimi za jejich lidskou důstojnost a všude šířit vůni Boží lásky“.

„Naším společným domovem otřásá několik krizí. Nesmíme se bát krizí, krize nás očišťují, díky nim se stáváme lepšími. Beze strachu! Proto je třeba budovat lidstvo, společnost bratrských vztahů plných života. Drazí přátelé, církev má ve vás důvěru. Vyzývám vás, abyste svými slovy, činy a svědectvím dali našemu světu, tak chudému na lidskost, silné poselství“, uzavřel římský biskup.

(jag)

23. dubna 2022, 17:05