Hledejte

Audience pro účastníky plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd Audience pro účastníky plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd  (Vatican Media)

Papež: Rodina je vztahové dobro založené na daru a nezištnosti

„Rodina jako vztahové dobro“ – tímto tématem se zabývalo plenární zasedání Papežské akademie sociálních věd, jejíž členy papež František pozdravil obsáhlou promluvou při dnešní audienci.

Jana Gruberová – Vatican News

Jak papež podotkl, oceňuje tuto volbu, neboť za současných sociálních změn a vleklé krize, která ohrožuje plánování stabilní a šťastné rodiny, je nutno opětovně odkrýt hodnotu rodiny jako zdroje a původu společenského řádu a jako životodárné buňky bratrské společnosti ujímající se společného domova.

František dále poznamenal, že rodina stojí téměř vždy na prvním místě v hodnotovém žebříčku různých národů, protože je vepsána do lidské přirozenosti. Pokud se ovšem tato hodnota manželství a rodiny prožívá individualisticky a soukromnicky, jak k tomu dochází v řadě západních společností, ocitá se rodina v izolaci a ztrácí svou sociální funkci. Jedná se tedy o to, aby byla rodina chápána jako dobro pro společnosti, nikoli jako prosté seskupení jednotlivců, nýbrž jako vztah založený na „svorníku dokonalosti“ (Kol 3,12-14), řečeno se sv. Pavlem. Vzájemná láska mezi mužem a ženou zrcadlí svrchovanou a nepomíjející lásku, jíž Bůh miluje člověka.

Členem Papežské akademie sociálních věd je také italský premiér Mario Draghi
Členem Papežské akademie sociálních věd je také italský premiér Mario Draghi

Pokud je tedy rodina pojímána jako vztahové dobro, založené na věrné lásce, důvěře, spolupráce a vzájemnosti, stává se rovněž pramenem vztahových dober v rámci společnosti, pokračoval papež a poukázal kupříkladu na dobrý vztah ke státu, různým společenským institucím, solidaritu s jinými rodinami a potřebnými. Jak František vyzdvihl, rodina se zejména stává prostorem k přijetí svých křehkých či postižených členů, ale také místem sociální inkluze lidí vytěsňovaných na okraj společnosti, migrantů, nemocných. Zmínil rovněž adoptivní a pěstounské rodiny, které přinášejí prospěch celé společnosti. Rodina je zároveň zásadním protilékem na hmotnou i duchovní nouzi i na problém demografického propadu, který, jak papež zdůraznil, není zanedbatelný.

Předsedou Papežské akademie sociálních věd je italský ekonom Stefano Zamagni
Předsedou Papežské akademie sociálních věd je italský ekonom Stefano Zamagni

Právě z toho důvodu František vyzval k prorodinné politice, která by umožňovala sladění rodinných a pracovních povinností, daňové úlevy, opatření k posílení porodnosti, sociální, psychologické a zdravotnické služby zaměřené na podporu párů a rodičovství. Společnost, přátelská vůči rodině, je možná, prohlásil papež, protože společnost se rodí a vyvíjí právě s rodinou, spočívající na daru a nezištnosti. Nikoli vše lze smluvně ošetřit nebo nařídit shora – jestliže se společnost odřízne od těchto bezplatných kořenů, spěje ke svému nezvratnému úpadku. Nový pohled na rodinu ovšem vyžaduje, abychom se zbavili ideologických schémat a nehledali pouhý konsensus; druhou podmínkou je odkrytí shody mezi přirozeným a svátostným manželstvím a třetí vědomí, že milost svátostného manželství – které je povýtce sociální svátostí – obnovuje a pozvedá celou lidskou společnost a je kvasem bratrství: „Celý společný život manželů, celá síť vztahů, které se tvoří mezi nimi, s jejich dětmi a se světem, bude proniknuta a umocněna svátostnou milostí, která prýští z tajemství Vtělení a Paschy, v němž Bůh vyjádřil celou svou lásku k lidstvu a důvěrně se s ním spojil“, citoval papež v závěru z posynodální apoštolské exhortace Amoris laetitia.

Společné foto
Společné foto
29. dubna 2022, 14:44