Hledejte

Z dnešní generální audience Z dnešní generální audience 

Papež: „Odpusť nám válku, Pane!“

Papež František zakončil dnešní generální audienci modlitbou, kterou napsal neapolský arcibiskup Mimmo Battaglia.

Vatican News

„Drazí bratři a sestry, v bolesti této války se všichni společně modleme, prosme Pána o odpuštění! Proneseme modlitbu, kterou napsal jeden italský biskup“, těmito slovy zakončil papež František dnešní generální audienci. Poté pronesl modlitbu, kterou napsal neapolský arcibiskup Mimmo Battaglia a poslal ji všem věřícím v diecézi.

Pane, odpusť nám za tuto válku.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky!

Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!

Odpusť nám, Pane,

Odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi.

Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti.

Odpusť nám, Pane, jestli nadále zabíjíme svého bratra,

Odpusť, jestli nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, abychom zabili Ábela.

Odpusť nám, Pane, pokud svou únavou nadále ospravedlňujeme krutost, pokud svou bolestí opravňujeme krutost svých činů.

Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku!

Osviť naše svědomí,

ať se nestane naše vůle,

nenechávej nás napospas našim vlastním činům!

Zastav nás, Pane, zastav nás!

A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr.

Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

(jag)

16. března 2022, 14:29