Hledejte

Audience pro italské sdružení katolických žen Audience pro italské sdružení katolických žen  (Vatican Media)

Papež k (italským) ženám: Můžete změnit stávající mocenskou logiku!

Vatikán. Podle papeže Františka je nepřijatelné pozorovat dění na Ukrajině, které je ovocem zastaralé logiky mocenského ovládání a převahy. Je naopak zapotřebí nové perspektivy, plynoucí z kultury péče, kterou do světa vnášejí ženy. Můžete změnit stávající systém, řekl dnes papež členkám italského katolického sdružení žen „Centro Italiano Femminile“.

Jana Gruberová – Vatican News

Dějiny této asociace sahají do posledních let druhé světové války, kdy se o její vznik zasloužili substitut státního sekretariátu a pozdějí papež Pavel VI., mons. Giovanni Battista Montini, předsedkyně již existujících ženských katolických svazů v Itálii Maria Rimoldiová a novinářka, partyzánka a jedna z pěti spoluautorek italské Ústavy, Maria Federici Agambenová.

Papežská audience pro italskou ženskou asociaci Centro femminile italiano
Papežská audience pro italskou ženskou asociaci Centro femminile italiano

Jak papež poznamenal, účast žen v politice nejenom potvrzuje jejich plnoprávné občanství, nýbrž je také úkonem spravedlnosti vůči společenství a doceněním politiky považované za nejvyšší formu milosrdné lásky, jak ji označoval Pius XII.

„Drahé přítelkyně, je zcela zjevné, že dobrá politika nemůže pocházet z kultury uplatňující moc jako formu nadvlády a útisku, jak bohužel negativně dokazuje nynější ostudná válka, nýbrž jedině z kultury péče o člověka a jeho důstojnost, stejně jako z péče o stvoření. Myslím, že pro ty z vás, které náleží k mé generaci, je nesnesitelné sledovat události na Ukrajině, které jsou plodem staré mocenské logiky, jež dosud panuje v takzvané geopolitice. Jak dosvědčují dějiny posledních sedmdesáti let, regionální války nikdy nescházely – z toho důvodu jsem hovořil o třetí světové válce, vedené po částech – až jsme dospěli k této válce větších rozměrů, která ohrožuje celý svět. Spočívá nicméně na témže problematickém základě – tedy nahlížení světa jako šachovnice, nad níž mocnosti přemýšlejí o přístím tahu, aby získaly nad druhým převahu. (...) Správnou odpovědí tedy nejsou další zbraně, další sankce, vojensko-politická spojenectví... Zastyděl jsem se, když jsem se dočetl, že jedna skupina států chce v reakci na tuto válku navýšit výdaje na zbrojení. To je šílenství. (...) Vhodnou reakcí je jiné nastavení mezinárodních vztahů, založené na modelu péče, který se již, díky Bohu, uplatňuje, ale bohužel zatím podléhá ekonomicko-technokraticko-vojenské moci.“

Papežská audience pro italskou ženskou asociaci Centro femminile italiano
Papežská audience pro italskou ženskou asociaci Centro femminile italiano

Tuto změnu, vyžadující konverzi, mohou prosadit právě ženy, ovšem za podmínky, že se nepřizpůsobí vládnoucímu mocenskému systému, pokračoval papež František. Jestliže ženy získají ve společnosti moc, mohou zvrátit stávající logiku dominance v logiku služby a péče. Taková změna mentality se nicméně týká každého člověka, křesťany počínaje, poznamenal papež.

„Učíme se jí u Ježíše, který nám vysvětlil, že Boží království vyrůstá z drobného semene, u Gándhího, který cestou nenásilí vedl svůj národ ke svobodě, u světců a světic každé doby, kteří napomáhají růstu lidství svým svědectvím života vydaného ve službu Bohu a bližnímu. Avšak také – a řekl bych především – se této nové mentalitě učíme u nespočetných žen, které rozvíjely a chránily život, pečovaly o slabé, ošetřovaly rány, lidské a sociální jizvy; žen, které se srdcem a myslí věnovaly výchově nových pokolení. Síla ženy je převeliká!“

Ženy čerpají kulturu vzájemné vstřícnosti a péče z evangelia, podotkl Svatý otec v závěru, a naučily se jí od církve, matky a učitelky.

„Především pěstujte svůj vlastní duchovní život a pečujte o sebe nazvájem prostřednictvím přátelských vztahů, vzájemné pozornosti a modlitby, a to zejména v těžkých chvílích. Nepomlouvejte se navzájem, protože to není dobré, ale něco takového jistě neděláte...“

Loučil se papež se zástupkyněmi Italského centra pro ženy.

Papežská audience pro italskou ženskou asociaci Centro femminile italiano
Papežská audience pro italskou ženskou asociaci Centro femminile italiano
24. března 2022, 13:53