Hledejte

Papež: Agresivní válka proti Ukrajině je nelidská a svatokrádežná

Po nedělní polední modlitbě papež znovu odsoudil krutou válkuna Ukrajině a vyzval zodpovědné, aby našli řešení. Připomněl svou včerejší návštěvu zraněných ukrajinských dětí v nemocnici Bambin Gesù a zopakoval své pozvání připojit se k modlitbě za zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, která se uskuteční příští pátek.

Papež František

Drazí bratři a sestry,

Je smutné, že násilná agrese proti Ukrajině stále pokračuje, nesmyslný masakr, kde se zvěrstva opakují každý den. Neexistuje pro to žádné ospravedlnění! Prosím všechny aktéry mezinárodního společenství, aby se skutečně zasadili o ukončení této odporné války.

I tento týden dopadaly rakety a bomby na civilisty, staré lidi, děti a těhotné matky. Byl jsem se podívat na zraněné děti tady v Římě. Jednomu chybí ruka, druhé má poraněnou hlavu... Nevinné děti. Myslím na miliony ukrajinských uprchlíků, kteří musejí utíkat a nechávají vše za sebou, a cítím velký smutek kvůli těm, kteří ani nemají šanci utéct. Tolik starých rodičů, nemocných a chudých, odloučených od svých rodin, tolik dětí a křehkých lidí je ponecháno napospas bombám, aniž by se jim dostalo pomoci a aniž by našli bezpečí i v protileteckých krytech. To vše je nelidské! Je to dokonce svatokrádež, protože je to v rozporu s posvátností lidského života, zejména s bezbranným lidským životem, který je třeba respektovat a chránit, nikoli eliminovat, a který má přednost před jakoukoli strategií! Nezapomínejme: je to kruté, nelidské a svatokrádežné! Modleme se v tichosti za ty, kdo trpí...

Utěšuje mě, že lidem, kteří zůstali pod nálety, nechybí blízkost pastýřů, kteří v těchto tragických dnech žijí evangelium lásky a bratrství. V posledních dnech jsem některé z nich slyšel po telefonu, jak blízko mají k Božímu lidu. Děkuji vám, drazí bratři a sestry, za toto svědectví a za konkrétní podporu, kterou odvážně nabízíte tolika zoufalým lidem! Myslím také na nově jmenovaného apoštolského nuncia, monsignora Visvalda Kulbokase, který od začátku války zůstává v Kyjevě se svými spolupracovníky a svou přítomností mi každý den přibližuje mučený ukrajinský lid. Buďme tomuto lidu nablízku, obejměme ho s láskou, konkrétním nasazením a modlitbou. A prosím, nezvykejme si na válku a násilí! Neustávejme v jejich velkorysém přijímání, jak to děláme: nejen nyní, v nouzi, ale i v následujících týdnech a měsících. Protože víte, že zpočátku se všichni snažíme lidi co nejlépe přivítat, ale pak nám zvyk trochu zchladí srdce a zapomeneme. Pomysleme na tyto ženy, na tyto děti, které budou časem bez práce, odloučeny od svých manželů, vyhledávány "supy" společnosti. Chraňme je, prosím.

Vyzývám všechna společenství a všechny věřící, aby se ke mně v pátek 25. března, na slavnost Zvěstování Páně, připojili a učinili slavnostní akt zasvěcení lidstva, zejména Ruska a Ukrajiny, Neposkvrněnému srdci Panny Marie, aby ona, Královna míru, vyprosila světu mír.

Přeložil Petr Vacík

20. března 2022, 12:48