Hledejte

Papež: Není čas na lhostejnost, buď jsme bratři, nebo se vše zhroutí

Papežovo videoposelství k druhému Světovému dni lidského bratrství, který se slaví na výstavě Expo v Dubaji na připomínku dokumentu podepsaného před třemi lety v Abú Zabí papežem a velkým imámem Al Azhar, Ahmedem Al-Tajíbem.

Papež František

Drazí bratři a sestry!

Dovolte mi, abych nejprve s láskou a úctou pozdravil velkého imáma Ahmeda Al-Tajíba, s nímž jsem přesně před třemi lety v Abú Zabí podepsal Dokument o lidském bratrství pro světový mír a společné soužití. V těchto letech jsme kráčeli jako bratři za vědomí, že při respektování našich kultur a tradic jsme povoláni budovat bratrství jako hráz proti nenávisti, násilí a nespravedlnosti.

Děkuji všem, kteří nás na této cestě provázejí: Jeho Výsosti, šejchu Mohammedovi bin Zajdovi za jeho stálé nasazení v tomto směru, Vysokému výboru pro lidské bratrství za různé iniciativy uskutečněné v rozličných částech světa a Valnému shromáždění OSN, protože svou rezolucí z 21. prosince 2020 umožnilo oslavit dnešní druhý Mezinárodní den lidského bratrství. A poděkování patří všem občanským a církevním institucím, které tento ušlechtilý cíl podporují.

Bratrství je jednou ze základních a univerzálních hodnot, které by měly být základem vztahů mezi národy, aby ti, kdo trpí nebo jsou znevýhodněni, necítili vyloučení a zapomenutí, ale přijetí a podporu jako součást jediné lidské rodiny. Jsme bratři!

Všichni se ve svém společném bratrském cítění k sobě navzájem máme stát šiřiteli kultury míru, která podporuje udržitelný rozvoj, toleranci, začlenění, vzájemné porozumění a solidaritu.

Všichni žijeme pod stejným nebem, bez ohledu na to, kde a jak žijeme, jakou máme barvu pleti, náboženství, společenskou třídu, pohlaví, věk, zdravotní stav a ekonomické podmínky. Odlišujeme se, a přesto jsme všichni stejní, a toto pandemické období nám to ukázalo. Znovu opakuji: sami se nezachráníme!

Všichni žijeme pod týmž nebem a byli jsme stvořeni Bohem, v jehož jménu se máme navzájem uznat za bratry a sestry. Jako věřící, kteří patří k různým náboženským tradicím, máme svou úlohu. Co je to za roli? Pomáhat našim bratrům a sestrám, aby se zrakem a modlitbou obraceli k nebi. Pozvedněme oči k nebi, protože kdo uctívá Boha upřímným srdcem, miluje i svého bližního. Bratrství nás vede k tomu, abychom se otevřeli Otci všech a viděli v druhých bratra, sestru, abychom sdíleli život, vzájemně se podporovali, milovali a poznávali druhé.

Všichni žijeme pod týmž nebem. Dnes nastal příhodný čas na společnou pouť. Neodkládejme ji na zítřek nebo do budoucnosti, o které nevíme, zda přijde; dnes je ten správný čas, abychom kráčeli pospolu: věřící a všichni lidé dobré vůle společně. Je to příznivý den k tomu, abychom si podali ruce, oslavili naši jednotu v rozmanitosti - jednotu, nikoli uniformitu, jednotu v rozmanitosti - a řekli společenstvím a společnostem, v nichž žijeme, že nastal čas bratrství. Všichni společně, protože je nezbytné být vzájemně solidární. A proto dnes, opakuji, není čas na lhostejnost: buď budeme bratři, nebo se vše zhroutí. A to není pouhé literární vyjádření tragédie, nikoli, to je pravda! Buď budeme bratři, nebo se všechno zhroutí, vidíme to v malých válkách, v této třetí světové válce vedené po troškách, jak jsou národy ničeny, děti nemají jídlo, upadá vzdělání... Je to zkáza. Buď budeme bratři, nebo se všechno zhroutí.

Nyní není čas na zapomenutí. Každý den si musíme připomínat, co Bůh řekl Abrahamovi: ať se podívá na hvězdy na nebi, aby spatři zaslíbené potomstvo, tedy nás (srov. Mezináboženské setkání v Uru, 6. března 2021). Byl to slib, který se tedy naplnil i v našem životě: bratrství rozlehlé a jasné jako hvězdy na nebi!

Drahé sestry a bratři, drahý bratře velký imáne!

Cesta bratrství je dlouhá a obtížná, ale je kotvou spásy lidstva. Vůči mnoha znamením ohrožení, temným časům a logice konfliktu stavíme do protikladu znamení bratrství, které druhého přijímá a respektuje jeho identitu, a vybízí ho ke společné cestě. Nikoli stejní, ne, bratři, každý s vlastní osobností, vlastní jedinečností.

Děkujeme všem, kteří pracují v přesvědčení, že můžeme žít v harmonii a pokoji, vědomi si potřeby bratrštějšího světa, protože všichni jsme Boží tvorové: bratři a sestry.

Děkujeme těm, kteří se k nám připojí na naší cestě k bratrství. Vyzývám všechny, aby se angažovali ve prospěch míru a reagovali na konkrétní problémy a potřeby posledních, chudých a bezbranných. Pojďme bok po boku, "všichni bratři", abychom se stali konkrétními tvůrci míru a spravedlnosti, v souladu s odlišnostmi a respektem k identitě každého z nich. Sestry a bratři, pojďme společně vpřed po cestě bratrství! Děkuji.

(jag)

4. února 2022, 09:15