Hledejte

Sv. Irenej (Apoštolská nunciatura v Paříži) Sv. Irenej (Apoštolská nunciatura v Paříži) 

Papež prohlásil svatého Ireneje z Lyonu učitelem církve

Vatikán. Svatý stolec dnes zveřejnil dekret, jímž papež František uděluje titul učitele církve sv. Ireneji z Lyonu. Papež mu propůjčil titul „Učitel jednoty“.

VATICAN NEWS

„Sv. Irenej, který pocházel z Východu, vykonával svou biskupskou službu na Západě, a tak se stal duchovním a teologickým mostem mezi východními a západními křesťany“, čteme v papežském dekretu. „Jeho jméno – Eirénaios – vyjadřuje onen pokoj, který pochází od Pána a který smiřuje a opětovně začleňuje do jednoty“, vysvětluje Svatý otec a po kladném mínění Kongregace pro svatořečení ze své apoštolské autory „prohlašuje sv. Ireneje učitelem církve s titulem Doctor unitatis. Kéž nauka tohoto natolik velikého Mistra stále více povzbuzuje pouť všech Pánových učedníků k plnému společenství“, přeje si papež v závěru dekretu, který nese dnešní datum.

(jag)

21. ledna 2022, 12:21