Hledejte

Z dnešní audience pro francouzské podnikatele Z dnešní audience pro francouzské podnikatele  (Vatican Media)

Papež podnikatelům: Nepodléhejte finančním povinnostem, prioritou je společné dobro

František se setkal se skupinou podnikatelů z Francie, kteří se v Římě sešli na pouti. Vyzval je, aby měli "vůni ovcí" a zajímali se o život svých spolupracovníků na všech úrovních, starali se o jejich těžkosti a naděje: "Autorita je služba".

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Zajímat se o život svých spolupracovníků na "všech úrovních", znát a rozpoznávat jejich potíže, starosti, naděje a plány. Snažit se, aby pro ně jako pro vedoucí představitele bylo vždy prioritou "společné dobro", a to i v případech, kdy je to v rozporu s "povinnostmi, které jim ukládají ekonomické a finanční systémy". Papež František takto promlouvá k srdcím a svědomí podnikatelů, které žádá, aby svou vedoucí úlohu vykonávali "podle Božího srdce", tedy s pohledem upřeným na skutečnost a nezapomínali, že výkon autority odpovídá službě. Příležitostí byla dnešní audience v Apoštolském paláci se skupinou podnikatelů z Francie, kteří se v Římě sešli na pouti vedené biskupem z Fréjus-Toulonu Dominiquem Reyem.

Společné dobro a "povinnosti" finančních systémů

Je to "krásné a odvážné" znamení, poznamenává papež, že v dnešním světě, který je často poznamenán "individualismem", "lhostejností", "marginalizací nejzranitelnějších", mají někteří vedoucí představitelé "na srdci službu všem, a ne pouze soukromým zájmům nebo omezeným kruhům". Francis poznamenává, že to nepochybně představuje "výzvu" a "důvod k obavám" v souvislosti s profesními povinnostmi.

"Společné dobro je jistě určujícím prvkem při vašem rozlišování a rozhodování jako vedoucích pracovníků, ale musí se vyrovnat se závazky, které ukládají současné ekonomické a finanční systémy, jež se často vysmívají evangelijním zásadám sociální spravedlnosti a charity."

Šok z reality

"Představuji si," říká František, "že vás někdy tíží váš úkol, že se vaše svědomí dostává do konfliktu, když se ideál spravedlnosti a obecného dobra, kterého byste si představovali dosáhnout, nemůže uskutečnit, a že se vám krutá realita představuje jako nedostatek, neúspěch, výčitky svědomí, šok."

Je důležité tuto fázi přechodu překonat a "prožít ji ve víře, abyste vytrvali a neztratili odvahu". Podobně jako Maria, která se tváří v tvář "pohoršení" chudých a provlhlých jeslí nenechala odradit ani se nevzbouřila, vybízí papež francouzské podnikatele ke službě "ochrany", což konkrétně znamená "přijímat navzdory temnotě a v pokoře věci, které je těžké přijmout, které jsme nechtěli, kterým jsme nemohli zabránit". Znamená to také "nesnažit se zamaskovat nebo si vymýšlet, aby člověk unikl svým povinnostem". A to znamená "rozjímat" v modlitbě, abychom pak "sjednotili dobré a špatné věci, z nichž se život skládá, a lépe pochopili jejich vzájemné prolínání a smysl v Boží perspektivě".

Vůně ovcí

V této perspektivě papež navrhuje druhou dvojici, "autoritu a službu", po vzoru Ježíše, "který umí jít před stádem, aby ukázal cestu, umí být uprostřed, aby viděl, co se tam děje, a umí být za ním, aby se nikdo neztratil". Vrací se tak známá výzva adresovaná kněžím a biskupům na začátku pontifikátu: aby měli "vůni ovcí", to znamená, "aby se ponořili do reality těch, kteří jsou jim svěřeni, aby je poznali, aby se jim přiblížili". Stejná rada platí i pro ty, kteří stojí v čele firmy nebo společnosti:

"Povzbuzuji vás, abyste byli nablízku těm, kteří s vámi pracují na všech úrovních: zajímejte se o jejich životy, vnímejte jejich obtíže, utrpení, obavy, ale také jejich radosti, plány a naděje.!

Každá část těla je důležitá

"Vykonávání autority jako služby vyžaduje její sdílení," zdůrazňuje papež. "Vyzývám vás, abyste uplatňovali subsidiaritu, podle níž se oceňuje autonomie a schopnost iniciativy všech, zejména těch nejmenších", protože všechny části těla jsou nezbytné, i ty, které se zdají být "slabší a méně důležité". Proto "křesťanský manažer musí pečlivě zvažovat, jaké místo ve svém podniku přisoudí všem lidem, včetně těch, jejichž povinnosti se mohou zdát méně důležité".

Ačkoli výkon autority vyžaduje odvážná rozhodnutí, někdy v první osobě, subsidiarita umožňuje každému dát ze sebe to nejlepší, cítit se zapojen, nést svůj díl odpovědnosti a přispívat tak k dobru celku.

Z toho plyne povzbuzení, abyste "upírali svůj zrak na Ježíše Krista" a "neváhali vzývat Ducha svatého, aby vedl vaše rozhodnutí".

 

(vac)

7. ledna 2022, 13:03