Hledejte

Papež: Náboženská svoboda podněcuje bratrství

Vatikán. Dnešní videoposelství papeže Františka, kterým provází lednový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem, zahájilo již sedmý rok tohoto videoapoštolátu. Svatý otec věnuje první poselství nového kalendářního roku otázce boje s náboženskou diskriminací a pronásledováním. Jak připomíná, svoboda náboženství nespočívá pouze ve svobodném výkonu kultu, nýbrž je propojena s mezilidským bratrstvím.

VATICAN NEWS

“Jak je možné, že v současnosti mnohé náboženské menšiny trpí diskriminací a pronásledováním? Jak můžeme dopustit, že v naší natolik civilizované společnosti existují lidé, kteří jsou pronásledováni jednoduše kvůli tomu, že veřejně vyznávají svou víru? Něco takového není pouze nepřijatelné, je to nelidské, je to šílenství. Náboženská svoboda se neomezuje na svobodu kultu, tedy na skutečnost, že je možné slavit bohoslužbu v den, který stanoví příslušné posvátné knihy, nýbrž podněcuje nás, abychom druhého člověka docenili v jeho rozdílnosti a rozpoznali v něm pravého bratra. Jako lidé máme mnoho společného, což umožňuje společné soužití a přijetí rozdílů v radosti z bratrství. Kéž drobné i podstatné rozdíly – jako jsou ony náboženské – nezakalí velikou jednotu, plynoucí z bratrství. Zvolme si pouť bratrství – buď jsme totiž bratry, anebo všichni prohrajeme. Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství“,

Vyzývá papež v lednovém videu, které doprovází jeho úmysl v rámci Apoštolátu modlitby.

(jag)

4. ledna 2022, 16:42