Hledejte

Audience pro členy Unie italských katolických právníků Audience pro členy Unie italských katolických právníků 

Papež: Katoličtí právníci jsou povoláni hájit práva nejslabších

Vatikán. „Zneužívání, násilí, zanedbávání a opomínání posilují kulturu odpisu a lidé, které nikdo nehájí, budou vždy na okraji společnosti. Jako katoličtí právníci jste vyzváni, abyste přispěli ke zvrácení tohoto trendu tím, že budete podle svých kompetencí podporovat informovanost a smysl pro odpovědnost“, požádal dnes papež František členy Unie italských katolických právníků u příležitosti jejich sedmdesátého národního studijního kongresu na téma právní ochrany nejslabších subjektů.

František italské katolické právníky požádal, aby chránili nejkřehčí kategorie, protože „i ti poslední, bezbranní a slabí mají práva, která je třeba respektovat a nepošlapávat. A to je pro naši víru neodmyslitelná výzva. Nejde o jakousi pomíjivou morálku,“ dodal.

„Ještě nikdy nebyli katoličtí právníci natolik vyzýváni k tomu, aby stvrzovali a chránili práva nejslabších v rámci ekonomického a sociálního systému, který předstírá, že zahrnuje rozmanitost, ale ve skutečnosti systematicky vylučuje ty, kteří nemají žádný hlas. Práva pracovníků, migrantů, nemocných, nenarozených dětí, umírajících a nejchudších jsou v této skartační kultuře stále více opomíjena nebo popírána. Ti, kteří nemají schopnost utrácet a spotřebovávat, se zdají být bezcenní. Avšak popírat základní práva, popírat právo na důstojný život, na fyzickou, psychickou a duchovní péči, na spravedlivou mzdu znamená popírat lidskou důstojnost. Uznávání práv, jejich záruka v praxi, ochrana těch nejslabších nás činí lidmi. V opačném případě se totiž dáme ovládnout právem silnějšího a dáme volný průchod útlaku“, zdůraznil římský biskup.

Úkolem katolického právníka, ať už působí jako poradce, právník nebo soudce, je tedy přispívat k ochraně lidské důstojnosti slabých tím, že potvrzuje jejich práva. Tímto způsobem posiluje lidské bratrství a neznetvořuje Boží obraz, vtištěný do každého člověka, uzavřel papež František.

(jag)

10. prosince 2021, 14:33